Taktäckningsmaterial


En rad olika taktäckningsmaterial finns på marknaden. En rad faktorer bl a utseende, taklutning, beständighet, ekonomi och brandegenskaper är avgörande för valet av taktäckningsmaterial. Taklutningar – lutningsförhållande och –vinkel.

Valet av taktäckningsmaterial begränsas av taklutningen. I tabell anges minsta tillåtna taklutning för några vanliga taktäckningsmaterial.

Speciella förutsättningar beträffande underlag och montering kan gälla för olika lutningar. Val av taktäckningsmaterial har genom generationer varit lokalt bundet såsom de flesta byggnadsmaterial. I andra länder väljer rikare personer denna taktyp för att ge huset ett rustikt, gammaldags utseende. Det finns fler hus med stråtak i Storbritannien än i något annat europeiskt land. Där kommer till exempel halmen.

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу På Gotland har ag använts i stor skala som taktäckningsmaterial , då bladen har en enastående beständighet mot väder och vind. Standarden redovisar olika taktäckningsmaterials egenskaper och funktioner. Dokumentet är avsett att användas som vägledning vid utvärdering av lämpligt taktäckningsmaterial för aktuell taktyp.

Takets lutning kan vara avgörande för vilka taktäckningsmaterial som kan användas, t ex: Tegel- och betongpannor brukar kunna användas ner till graders lutning. Minsta taklutning kan variera beroende av vilket underlagstak man har samt om panorna är falsade. Ofalsade pannor kräver en taklutning . Detta företaget innebär undersökta och långa traditioner, ekologisk syn på tillverkningsprocessen och produkter som är noggrant testade i hårda klimatförhållanden.

Vi erbjuder allt du behöver för ett komplett nytt tak eller fullständig . Taktäckningsmaterial från Monier garanterar felfritt tak, ökar hems värde och livslängd. Långa furustockar har klyvts och delvis gröpts ur. Dessa skålformade stockar har . Vissa taktäckningsmaterial passar utmärkt för den händige gör-det-självaren. Takpapp och shingel är som regel anpassat för ett gör-det-själv-jobb.

Ett traditionellt tegeltak kan vara lite . Sortera efter: Titel, Utgivningsår, registreringsdatum. I ordning: stigande, fallande. I den här guiden går vi igenom vad du behöver tänka på när du vill måla om ditt hus, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial. För att yttertaket ska skydda helt mot inträngande fukt, är det viktigt att man väljer taktäckningsmaterial även med hänsyn till takets lutning.

Flacka tak alltså med låg taklutning – har sämre avrinning än till exempel ett brant sluttande sadeltak.

För att taktäckningen inte ska släppa igenom vatten vid häftiga regn eller töande. Läs vad som gäller när du ska måla om måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på ditt hus. Genom decennierna har både produkterna och tillverkningsmetoderna förädlats och plåt är i dag ett starkt och extremt tåligt takalternativ tillverkat av återvinningsbart naturmaterial.

För till skillnad från moderna taktäckningsmaterial ger vassen en mjuk och levande struktur. Förr var det bara storbönderna som hade råd med plåt- eller tegeltak. Då var de fattiga hänvisade till att använda det som man kunde hämta direkt från naturen. Vass och halm var vanliga .