Tätning tak


För tätning av sprickor och småskador i takunderlaget. Består av asfalt, filler, lösningsmedel och syntetfibrer. Påföres med spackel eller praktisk patron för fogspruta.

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa för strykning av tak av papp, plåt och betong. Bildar ett elastisk och ogenomträngligt skikt. Bruksanvisning Takmassan kan appliceras direkt.

Späd vid behov med en mindre mängd lacknafta. Mycket uttorkad papp bör förbehandlas med . Lika viktigt som att täta taket, är att lufta det. Här finner ni våra produkter som hjälper dig till ett friskt tak. Användningsområde Underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Nödreparationer, läckor även där underlaget är vått.

Tätning och lagning under mark t. Jämför priser och läs recensioner på Tak.

Välkommen till PriceRunner! Silikon universal transparent, Pat. Väderbeständigt och luktfritt universalsilikon. Fäster på de flesta byggmateria.

PATTEX Tak – och tätningsmassa Pattex 0. Seal-a-Leak är ett reparatonskit som är utvecklat för att täta akuta mindre skador på tex tak , men det fungerar även för permanenta reparationer. Essve har utvecklat två nya fog- och tätningsprodukter för reparation och tätning av tak. Universalfog Allväder är framtagen för tätning och montage av. En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak. Fungerar oberoende av temperatur.

Mjuknar ej av värme, är. Har du en gång provat Tiger-Tex vill du fömodligen aldrig vara utan den. Alla tak utsätts dagligen för temperaturväxlingar, på vintern ligger det lager av is och på sommaren kan temperaturen på takytan vara över grader. Därmed är det inte ovanligt med sprickor och fuktfläckar.

Cemco Tätskikt rekommenderar en vattenavvisande tätning och använder själv endast flytande . Bra Tak lägger papptak tegeltak plåttak takläggare, upplan västmanlan enköping omläggning. Mataki RubberSTEEL används för att täta övergångar mellan skorstenar, takfönster, ventilation, takkupor, vägg och andra anslutande delar mot taket. Wicote är auktoriserade inom taktäckning och tätskikt.

Med mer än års erfarenhet har vi en gedigen know-how med åtskilliga nöjda kunder som resultat.