Tätningsmassa skorsten


Keramisk tätningsmassa till skorstenen som skapar ett nytt tätt skikt i skorstenskanalen. En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak. Fungerar oberoende av temperatur.

Mjuknar ej av värme, är. Tätar i tak, skorsten , rännor, stuprör m.

För inom- och utomhusbruk. Tiger-Tex är ett mycket effektivt skydd mot vattenläckage. Högelastisk: Medger fogrörelse upp till. Mångsidig: God vidhäftning utan primer på de flesta material, inklusive bitumen. Fäster även på våta, glatta ytor.

Används för tätning och lagning av anslutningsskarvar och hål i olika typer av takmaterial som plåt, papp, tegel och betongpannor. Till tätning av skorsten , rökrör, stosar, spisinsatser, grillar, öppna spisar mm.

Efter ett tag kom jag på att titta på vinden. Кеш Перекласти цю сторінку TÄTNINGSMASSA SIKAFLEX-291I VIT 300ML. Tätning mellan rökrör och skorsten ? Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll.

Tixotrop 1K polyuretanbaserad tätningsmassa anpassad för marina applikationer som härdar med hjälp av luftens fuktighet . Murade skorstenar slits med tiden och till slut är inte rökkanalen tät längre. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återställs och renoveras den murade skorstenen snabbt och effektivt. Rökkanalerna rengörs noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk. Resultatet blir en skorsten med rök- och . Gör det tätt runt skorstenen. Spara pengarna till hantverkaren och gör jobbet själv.

Se här hur du får det tätt runt skorstenen med hjälp av takpapp. Det finns ingen anledning . Skorstenstillbehör till lågt pris!

Underhåll skorstenen för att kunna ha full nytta av den. Anslutningsrör utan isolering. Rökgångsdelarna är ytbehandlade med svart värmebeständig pulverlack.

Monteringssatsens innehåll: – Monteringsanvisning. Firecement tätningsmassa. Oavsett vad som betyder mest, så finns alltid många alternativ hos NSP. Dessutom är priset alltid rätt.

FuranFlex är originalet för skorstenstätning och relining av rökkanaler. Du uppnår effektiv tätning av skorstenen med bibehållen kanalarea. Behöver du renovera din skorsten ? En guide för husägare med skorsten. Renovera otät skorsten med typgodkända material.

Då är det lätt att se om man kommit rätt eller om man behöver. Med tiden uppstår det skador och slitage inne i skorstenen som gör rökkanaler otäta. En otät rökkanal blir underkänd av sotare och man får eldningsförbud.

Vi är specialister på att täta otäta skorstenar och vi reparerar skorstenskanaler med typgodkänd tätningsmassa , keramiskt bruk, som appliceras medelst . Vi drar ner FuranFlex, som före installation ser ut som en brandslang, genom din skorsten och blåser upp och härdar materialet så att det följer rökkanalen.