Tätningsmassa tak


Lätt att applicera även för den ovana. En enda påstrykning räcker. Efter användning rengör du händer och arbetsredskap med bara vatten.

Alla hus utsätts dygnet runt för vittring, genom vädrets växlingar, UV-strålar, och skador från mossa och lavar. Mångsidig: God vidhäftning utan primer på de flesta material, inklusive bitumen. Fäster även på våta, glatta ytor.

Tätar i tak , skorsten, . Asfaltspackel som fäster på fuktiga såväl som torra ytor. För reparation av papptak, plåtskarvar, betong och trä, samt tätning av träbåtar. Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa för strykning av tak av papp, plåt och betong. Bruksanvisning Takmassan kan appliceras direkt. Bildar ett elastisk och ogenomträngligt skikt.

Späd vid behov med en mindre mängd lacknafta. Mycket uttorkad papp bör förbehandlas med . Användningsområde Underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong.

Nödreparationer, läckor även där underlaget är vått. Tätning och lagning under mark t. En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak. Fungerar oberoende av temperatur.

Mjuknar ej av värme, är. Tiger-Tex är ett mycket effektivt skydd mot vattenläckage. För tätning av tak , skarvar, hängrännor och genomföringar mm.

Silikonfogmassa till rörelsefogar i de flesta typer av byggnadskonstruktioner. Vattenfast, ättiksyrehärdande silikonfogmassa för glaskonstruktioner. Större skarvar och blåsor (uppskäres och) armeras med glasfiberväv. Består av asfalt, filler, lösningsmedel och syntetfibrer. Påföres med spackel eller praktisk patron för fogspruta.

Lika viktigt som att täta taket, är att lufta det. Här finner ni våra produkter som hjälper dig till ett friskt tak. Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger utmärkt vidhäftning även på fuktiga ytor.

Seal-a-Leak är ett reparatonskit som är utvecklat för att täta akuta mindre skador på tex tak , men det fungerar även för permanenta reparationer. Unik Silikontätning Lättapplicerad vattentät tätmassa som kan lätt arbetas ut med pensel eller roller.