Tätningsmassa takpapp


Tätningsmassa elastisk Kerabit. Gatulagningsmassan är en elastisk gummiinnehållande fogmassa som stryks ut varm, fri från lösningsmedel och hälsofarliga ämnen. För tätning av fogar i asfalt och betong samt fogar mellan räls och betongslipers. En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak. Fungerar oberoende av temperatur.

Mjuknar ej av värme, är.

Första Hjälpen vid akuta läckage . För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Takmassa är en kallflytande, fiberarmerad asfaltprodukt. Den används för renovering och uppfräschning av gamla asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Extremt brandfarlig aerosol.

Mycket brandfarlig Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Asfaltlim används för skarv- och detaljklistring av asfaltbaserad takpapp när taklutningen är minst 14° och för att limma fast plåtar och beslag.

Taktätt 5är en 1-komponents bitumen och gummibaserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra byggmaterial. Används till kantlimning av ny takpapp , kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot t ex skorstenar, takfönster samt reparationer av takpapp. Bildar en plastisk elastisk limfog, som tåler . Tätar och reparerar tak. Till zink, papp, asfalt etc. Dana Lim Taktät 5är en bitumenbaserad 1-komponent lim- och tätningsmassa med mycket god vidhäftning till takpapp , asfalt, zink, plåt, stål och flera andra material.

Svart fogmassa, 300ml patron. Underhåll av asfaltbaserade takpapp. Ytan ska förbehandlas med Icoflux.

Reparation av sprickor och andra småskador i takpapp , för tätning av plåtanslutningar samt lagning av sprickor i betong och murverk . Den vattenbaserade primern är registrerad i Basta och medför mindre brandrisk. Den har också kortare torktid. TÄTNING, REPARATION OCH UNDERHÅLL. Papptak bör ej högtryckstvättas med vatten. Sprickor, hål och blåsor (uppskäres och) tätas med.

Större hål armeras med glasfiberväv. Uttorkad takpapp måste först behandlas med Isola. Efter torkning strykes taket med Isola Takmassa. På horisontella papptak med vattensamling där ingen.

Laga skadan genast med pappspik och asfaltklister. Har du ett fritidshus som ligger något avskilt är det bra att vara förberedd på ett takläckage. Då kan du snabbt och relativt enkelt ge ett läckande . SikaBoom-Top Vitt, 1-komponent, tixotropt, snabbhärdande fogskum som är dammtorrt efter ca minuter och kan, när det är nödvändigt, renskäras efter ca timme med kniv. SikaBoom Top-G Ett 1- komponents expanderande fogskum som appliceras med hjälp av en anpassad pistol som används bl . Du kan lägga takpapp i antingen ett eller två lager beroende på taket. Du börjar med att lägga underlagspapp så den ligger mot takkanten och låt den löpa över takåsen och ner på andra sidan.

Innan du rullar ut nästa remsa spikar du fast din första remsa. Sen kan du rulla ut nästa remsa på samma sätt som första med 10 . Har tjock konsistens och tätande funktion. Består av asfalt, filler, lösningsmedel och syntetfibrer.

Påföres med spackel eller med praktisk patron för fogspruta. Stort urval av Takpapp hos Byggshop.