Tätskiktsmatta tak


Tätskiktsmatta , eller ytpapp, läggs oftast på låglutande tak. Låglutande tak bör ses över ofta då de utsätts för stora påfrestningar. Vi monterar tätskiktsmattor på tak och betongbjälklag (t.ex. terrasser, innergårdar och parkeringsdäck).

Här finner du information om Icopals tätskiktsmattor, takpapp och tätskikt för låglutande tak. Mineral Izoelast Reflex Pär förstärkt med en .

Kan monteras som helsvetsade eller lösliggande både som eller 2-lagstäckningar. Produkterna har sand i stället för skifferbeläggning på översidan. Dessa tätskiktsmattor kallas även membraner och används i olika typer av konstruktioner: Gröna tak , gårdsbjälklag, balkonger, . Mataki producerar och säljer takpapp, papptak, tätskikt, underlagspapp, underlagsduk med garanti för både branta tak och låglutande tak. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak och att vi lägger enbart godkänd tätskiktsmatta från Trebolit och med montörer som är utbildade från leverantören. SBS-matta – den nya generationens takpapp.

Vad omfattas av garantin?

Fastigheten under hela garantitiden och medföljer . Bitumenbaserade tätskikt kallas ofta för takpapp i folkmun. Vi lär dig mer om hur du behöver tänka när du arbetar med takpapp. Protans produkter inom tak och tätskikt uppfyller alla förväntningar. Klimatsmarta lösningar för tak och terrasser i industri och privathushåll. Tänk på att det är trångt på taket så att materialet levereras i rätt tid.

Här skulle en board läggas på cellplasten varför pallen var i vägen. Om befintlig tätskiktsmatta ej anses uppfylla. Sveriges bredaste sortiment.

Icopal har en lång tradition inom området bitumen- tätskikt. Med vårt omfattande utvecklings- och forskningsarbete har vi unika kunskaper om hur tätskikt ska utformas. Och tack vare kvalitetstänkande i alla led är vi idag marknadsledande på området låglutande tak. Nu är vårt sortiment ännu. Råd om tak , olika takbeklädnader och underhåll.

Hagmans tak Mälardalen AB samarbetar med Hagmans tak Öst AB och kan tillhandahålla Hagmanit Helarmering på förfrågan.

En god rekommendation i dessa sam- manhang är 3mm mellan olika hinder. Finns det förutsättningar för hantverkarna att utföra arbetet på tak med plåt, tätskiktsmatta , pannor eller annan typ av taktäckningsmaterial som ska användas? Ett tak med många luckor . Väggar till lanterniner klädda med tätskiktsmatta.

Insida på högt krön som klätts med tätskiktsmatta. Tre exempel där tätskiktsmatta har använts felaktigt. Monteringsprincip för stuprörsgenomföring (lika princip som för takbrunnar). Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag. INFÄSTNINGSPLATTA PÅ ASFALTBASERAT TÄTSKIKT.

Infästningsplatta 4x 4mm för montage av taksäkerhet på tak med asfaltbaserad tätskiktsmatta. Vår styrka är utbildad personal, kompetens, erfarenhet, pålitlighet och förmåga att genomföra våra uppdrag. Vi lägger nya tak , renoverar tak , tilläggsisolerar tak , förbättrar tak , reparerar tak och monterar taksäkerhet.