Tbjälklag


Ett bjälklag är en bärande byggnadsdel som från endera över- eller undersidan, eller båda, avgränsar olika våningar i en byggnad. Ordet bjälklag förekommer i många olika sammansättningar beroende på dess användningsområde och material. Exempel på bjälklag namngivna efter material är träbjälklag och . För längre spännvidder används förspända TT-kassetter.

Tvärsnittet liknar två intillställda “ T ”, därav namnet.

Det finns spännvidder till upp till . Пожаловаться на другую картинку. Träbyggnadstekniska lösningar för olika typer av bjälklag behandlas här samt material och utförande för några lösningar som gäller generellt för. Hur du ska tänka när du ska bygga eller renovera ditt bjälklag.

Vilka husgrunder har vilka bjälklag , material och konstruktion. Ett lätt bjälklag med långa spännvidder för bl. Det är ett bra val när man har stora ytor med som ska täckas med bjälklag , t. Vi visar hur man förbereder designlösningar för olika.

Pågjutning eller avjämning, vanligen – mm, görs för att få ett slätt undergolv för t. Det är svårt att utföra ytterväggar helt regn- och fukttäta med ett enda skikt. Med bärande betongvägg i fasaden kan man helt problemfritt ha fasadputs . I stället för att avjämna golvytan med betong förekommer system med uppreglade övergolv vars hålrum utnyttjas till installationsdragning. Håldäcks- bjälklag passar bäst för byggnader med raka fasadlinjer och används även i bostadshus.

Olika golv kräver olika isoleringslösningar. Mellanbjälklag måste vara väl isolerade mot buller mellan våningarna. Ventilerade golv (krypgrunder) fungerar som en fasad under byggnaden medan platta på mark har höga krav när det gäller fuktrörelse.

En välisolerad golvkonstruktion skapar en god ljudmiljö och håller dina . För utförligare monte- ringsanvisningar av undergolv hänvisas till respektive till- verkares anvisningar. Ett alternativ för att minimera steg- ljud är att ha ett fritt hängande innertak. Dessa kan monteras direkt mot plåtens underflänsar eller i ett bärverk av stålprofiler.

Om brand- eller ljudisolering så kräver kompletteras undertakskonstruktionen med mineralull. Den bärande stommen utförs av pelare och balkar i stål eller av t. Maximal spännvidd för plåten är 4. Bjälklaget kan användas i t.

Tack vare sin materialsnålhet och bärkraft är håldäck ett kostnadseffektivt bjälklag med brett användningsområde. Isolätt – ett isolerat bjälklag. Håldäck är ett bra val när man har stora ytor som ska täckas med bjälklag , t. This Pin was discovered by Thomas Schaber. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. Eftersom Deromebalken är en spikplåts-förbunden fackverkskonstruktion så är formstabiliteten mycket bra.

Det innebär att man undviker riktning av bjälklag samt att man undviker problem i form av fuktrörelser. Balkarna tillverkas unikt för varje objekt vilket gör att det är enkelt att göra anpassningar som t.