Tegeltak konstruktion


Här visas principlösningar och typlösningar för tak på underlag av träpanel med taktäckning av tegelpannor, betongpannor, skyddsbelagd papp, plan plåt, spåntak eller faltak. Tak på underlag av fribärande läkt visas för täckning med betongpannor, tegelpannor eller profilerad plåt. Principlösningar för tak med underlag av . Här kan du hitta takritningar i CAD och beskrivningar gällande olika delar av ditt tak.

Vilken lösning på taket man väljer kan bero på olika faktorer bl.

Här i menyn presenterar vi olika taklösningar med ritningar och . Denna konstruktion är bättre ur ventilationssynpunkt. De övriga konstruktionslösningar till oventilerade snedtak har diffusionsöppen utsida som tillåter fukt att vandra in och ut i balans med fuktvariationer i utomhusmiljön. Lösningarna kräver ventilation under yttertaket och att . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . BBR tillåtet eftersom att tegeltak uppfyller kraven som ställs.

Vass däremot har inte ett generellt godkännande även om materialet uppfyller de flesta kraven som ställs enligt BBR.

För att få igenom ett bygglov på vasstak är det brandkraven som är svårast och en konstruktion godkänns specifikt efter . Läkten, både tegelläkten och ströläkten är det ditt tegeltak vilar på och bör också kontrolleras. Skulle denna konstruktion ruttna försvagas tegeltakets stabilitet och bör bytas snarast. Leta efter tecken på fuktskador eller ruttnat trä. Att sätta ny läkt är något mer avancerat än att bara byta ut teglet, så avser du att . Det första som ska ses över på ett hus är taket.

Att taket är helt, relativt tätt och att takavvattningen fungerar är en förutsättning för byggnadens tillstånd i övrigt. Sidan är under uppbyggnad så håll till godo med några sidor om konstruktion och . Här får du råd om hur du tar hand om ditt tak på bästa sätt! The under- roofing is the most important thing when using tiles. It must be able to take care of in-leaking water, expand the air-pressure in storm but above all vent condensation and moisture. Läkten är den konstruktion av lodräta och vågräta träreglar som takpannorna läggs på.

Den lodräta läkten kallas ströläkt och behövs både för att ventilera taket och för att bära upp den vågräta läkten, bärläkten. Det är på bärläkten som takpannor läggs. Avstånden mellan bärläkten bestäms av vilken typ av takpanna du har . Dessa vägdes sedan ihop och en jämförelse gjordes av vilken konstruktion som skulle vara.

Detta om en standardiserad konstruktion kan göras för. Pappen belastar inte det låglutande takets konstruktion och mindre byggnader kanske inte har en konstruktion som klarar belastning av t. Plåttak: Plåttak är lätt att lägga och väger betydligt mindre än t. Behöver man renovera ett plåttak kan man i många fall bara ersätta det . Fastighetsägaren har ansvar för taksäkerheten både under byggtiden och efteråt. Vid projektering av tak skall en takplan avseende taksäkerhet upprättas. I den här guiden går vi igenom uterumstak i kanalplast, glas, plåt, takpannor, korrugerad plast, uterum taklutning m. Tak till uterum påverkar komforten! Det viktigaste för att ett hus skall bestå är att taket är tätt.

För att vattnet skall rinna av läggs taket oftast lutande med ett eller flera takfall. Utformningen har genom alla tider varit en avvägning mellan konstruktion , taktäckning och taklutning under påverkan av olika arkitektoniska stilar. Taktäckningsmaterialet och därmed . Ivar Lo beskrev som en lanternin av glas. Han har själv gjort teckningen.

Omläggning av tak kan ofta leda till att man får använda andra lösningar på befintligt konstruktion. Så länge dessa följer BBR påverkas inte våra garantier av detta.