Tegeltak


Taktegel är ett rent naturmaterial som bara blir vackrare med åren. För många är tegeltak det enda valet. Det ger ett klassiskt utseende och efter några år, när vädret har börjat patinera pannorna, är det riktiga teglet kanske det snyggaste tak du kan ha. Ett falsat taktegel är lätt att lägga och ligger säkert, och tack vare att tegel . Ett tegeltak består av ett flertal lager med olika funktioner.

Denna beskrivning är baserad på ett tak där understa lagret är råspont.

Den fukt som tar sig igenom teglet stoppas av takpappen. Taket är livsviktigt för huset. Ovanpå pappen ligger två lager. Behöver du lägga om det är sommaren bästa tiden. Här visar Vi i Villas egen snickare Jan Ohlis hur man gör.

Vi visar hur du underhåller tegeltaket och ger dig instruktioner för hur du själv lägger ett tegeltak. Men allt fler börjar få upp ögonen för det gamla takteglets många fördelar. För att göra tegeltaken ännu tätare har man försett takteglet med falsar, som sluter sig i varandra, varvid man utgått ifrån såväl de gamla modellerna som från nykonstruerade.

En kort video som förklarar fördelarna med tegeltak.

En gård på landet består ofta av byggnader från olika tider. De flesta byggnaderna har gamla tegeltak. Hur skall man ta sig an och bevara alla dessa tak? Lertegel är idag det vanligaste. För villor och många äldre fastigheter är tegel och betongtegelpannor det vanligaste alternativet vid omläggning av tak.

Det finns många anledningar till att man behöver byta ut sitt gamla tegeltak , slitage på grund av ålder, fuktskador eller helt enkelt på grund av behovet att få ett nytt utseende. Tegeltak ät populärt av fler . Men det finns vissa saker man bör veta innan man lägger ett sådant tak. Men lertegel är ett poröst material som ställer höga krav på underarbetet.

Om det inte görs ordentligt , kan . Har du tegeltak på huset är det ett faktum att du förr eller senare måste byta ut hela eller delar av det. Men att byta tegeltak behöver inte vara ett omöjligt jobb, och det går att komma undan relativt billigt om du anlitar en takläggare. Byggmentor går igenom vad du bör tänka på när det gäller att underhålla, . Det är Frida Sewén som har samlat in materialet och författat texten om återanvändning och återläggning av tegeltak. Hon har även gjort en bibliografi om tegeltak och sammanfattat vad respektive text handlar om. De två skrifterna har ingått i Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial, som . Hårt väder kan få tegelpannor att flytta på sig så att man måste lägga tillbaka dem i rätt position igen.

Oavsett väderlek är det inte heller ovanligt att några tegelpannor behöver bytas ut på ett tegeltak , till exempel för att de har spruckit.

I samband med inspektionen bör man rensa ränndalar och hängrännor så att de inte är . Dags för nytt tegeltak ? Vi är mycket erfarna inom tegelomläggning och arbetar med takpannor och tegeltak av högsta kvalitet. Vi ger alltid års garanti. Exemplet visar att taktegel kan ha närmast obegränsad livslängd.

Gamla tegeltak med handslagna pannor är relativt sett sällsynta och bibehålls i stor . Re: Vad väger 1kvm tegeltak ? Dina 1mbör då väga drygt ton. Om ett tegeltak underhålls kan det hålla mycket länge, men ibland blir underhållet åsidosatt. Det är vanligt att ett par tegelpannor eller nockpannor behöver bytas ut per säsong varför det är klokt att ha några extra pannor av . Plannja trend , Lindab SRP ”click” , plåtpannor i olika varianter. Vi lägger marknadens alla nya och äldre fabrikat av plåt profiler på läkt eller direkt på taket (click) vi tillser även att allt underarbete är utfört på rätt sätt samt special tillverkar skorstenar och genomföringar i egen verkstad och erbjuder .