Tilläggsisolera fasad tjocklek


Tilläggsisolering av yttervägg och fasad. Om en fasad ändå ska bytas, är det mycket lämpligt att passa på att även tilläggsisolera väggarna. Det är inte helt enkelt att svara på hur tjock en tilläggsisolering på huset ska vara.

Det beror på hur huset ser ut, hur fönstren är monterade och hur takfoten är placerad. Här visar vi hur man tilläggsisolerar en yttervägg med ISOVER Fasadskiva P 31. U-värdet beror av isoleringens tjocklek och dess värme-. ROCKWOOL produkter är brandsäkra , ljudisolerade och har en lång livslängd.

Vi har lagt vikt vid att göra. Det ger lägre uppvärmningskostnader och ett bättre inneklimat. Att tilläggsisolera ditt hus är en mycket bra investering.

Dessutom ökar värdet på din fastighet både när du ska sälja den eller skriva om lånet. Den isolering som monteras idag har samma isoleringsegenska- per under husets hela livslängd. Köldbryggor i väggen går lättare att isolera bort med utvändig tilläggsisolering , och den ursprungliga väggkonstruktionen blir varmare och torrare.

Att det skapas ett språng mellan sockel och fasad , vilket ofta påkallar sockeln kläds in och byggs på med något skivmaterial. Olyckligt om det är en fin . Sitter det fönster i taket kan du ev. En optimal tjocklek är cirka 4mm. Det du satsar i material och tid får du igen på sikt. I detta fall bör man ta kontakt med ett företag eller med en yrkeskunnig person eftersom arbetet kräver kunskap om material och lösningar.

Passa på att tilläggsisolera sockeln samtidigt. Utvändig tilläggsisolering. Ett tätt och välisolerat hus. Men räkna med att din investering är återbetald på ungefär tre år.

Tjocklek : 4 och mm. Använd isoleringsskivor vars tjocklek är densamma som reglarnas. En tilläggsisolering av väggar utifrån är vanligtvis ett enormt projekt och kan innebära väldigt mycket arbete. Isolera yttervägg – stomme av träregel.

Följ vår enkla guide för en lyckad isolering ! Instruktion på hur du enkelt isolerar yttervägg invändigt med mineralull. Att isolera en yttervägg med träregel behöver varken vara svårt eller tråkigt! Stående panel av trä med lockläkt: tjocklek bottenbräda ≥ mm, bredd ≤ 1mm.

Lockläktens dimension bestäms bland annat med hänsyn till utseendet. Nackdelarna är att det oftast är ett relativt omfattande arbete som kräver att man monterar en ny fasad , vilket gör att det blir relativt dyrt, samt att byggnadens utseende väsentligt kan komma att förändras. Det finns även andra byggtekniska aspekter att tänka på vid utvändig tilläggsisolering som ex. Kan användas i såväl tak- som väggkonstruktioner, för optimal fuktreglering.

Det handlar om en vinst på cirka procent. Den utvändiga isoleringen täcker ju även mellanväg- gar och bjälklag, packar in alla husknutar och täpper igen alla de sprickor och springor i fasaden som annars släpper ut värme.