Tjära papptak


Renovera papptaket med Hagmans Takmassa. När man inte ser taket, tänker man inte på det. Det fungerar fint i många år, men plötsligt regnar det in – för man har glömt underhållet. För att underhålla taket rätt måste man veta om det är av tjärpapp eller asfaltpapp eftersom de kräver . Den funktionella beståndsdelen i ett papptak , det som skyddar taket från sol och nederbör är tjäran eller asfalten.

Gamla papptak ska underhållas genom bestrykning för att bibehålla sin täthet.

Det går nämligen inte att kombinera asfalt och tjära , eftersom tjäran löser upp asfalten. I vår serie om takmaterial har turen kommit till de tjärade papptaken, förr så vanliga och typiska för Sydsverige och ofta använda till uthus. Kerstin Barup berättar hur man underhåller de gamla papptaken då papp av den gamla typen inte längre tillverkas och stenkols tjära inte får användas eftersom den är giftig.

Impregneringsmetod varierar också, men tjära är numera ovanligt och ofta handlar det om asfaltsbaserade material. Bland papptakets fördelar har vi redan nämnt det mycket konkurrenskraftiga priset. Men det är långt ifrån dess enda fördel.

Om priset var enda skälet till att skaffa papptak , ja då vore . EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING.

Ca 5-liter per m² takyta. Mycket gamla papptak , som innehåller tjära kan inte underhållas med Mataki Takmassa. Förpackningsalternativ: och liters förpackningar. Färg: Svart trögflytande vätska. Papptak kan hålla mycket länge, förutsatt att man håller efter det, och det går att renovera flera gånger.

Och det kanske bästa av allt: det är inte speciellt svårt att göra det själv, utan tvärtom ganska lätt. En liten nackdel är att papptak. Idén med papptak , och själva produkten, är väldigt gammal och har funnits i över två sekel – dock liknar inte dagens papptak det tidiga papptaket så jättemycket. Förr i tiden var nämligen smordes nämligen papptaken in med tjära , och krävde att man tjärade om dem minst en gång per år.

Renässans för tjära gamla tak. De senaste årens renoveringsboom har gett en gammal skånsk byggtradition ny vind i seglen. Både i samband med renovering och nyproduktion har papptak med så kallad listtäckning, eller trekantsläkt, blivit ett populärt alternativ.

Kladda och smeta med lagningmassa, prima, stryka tjära. Ring någon takläggarfirma och fråga, papptak har betydligt längre livslängd nuförtiden. Trenden har vänt och nu byggs många ny hus med papptak , där jag bor så byggs det just nu i gruppområden mer hus med papptak än med betong. Allmänt: Papptak , impregnerat med asfalt eller tjära , är vanligt på flacka tak.

Ytpapp på rulle är lämpligt för gör-det-självaren. Taket bör rengöras från mossa och skräp och kan med rätt skötsel hålla i över år.

Shingel är en senare tids taktäckning bestående av formskurna, självklistrande glasfiberplattor . Många har under årens lopp belagt sitt papptak med taktjära, vilket är fel, det är en produkt för gammal tjärpapp. Idag är som tur taktjära försvunnen, för det har tjärpapptaken varit för ännu längre sedan. På asfaltbaserad papp skall takmassa alltid ha använts. Egenskaper och användning.

Papptak kostar ofta lite mindre än många andra typer av tak och därför kan takpapp vara ett klokt val för den som vill göra en takomläggning till en så låg kostnad som möjligt. Idag är papptaken så pass utvecklade att de håller mycket hög kvalitet vad gäller både livslängd och isolerande egenskaper. De delar av taket som bevarats sedan takets tillkomst tid utgör äkta vittnesbörd om tidigare byggnadsskick.

Riktigt gamla papptak torde vara sällsynta. Papptak har länget dragits med lite dåligt rykte, men med de nya material som finns på marknaden är det ett alternativ som borde får mer uppmärksamhet då det är hållbart, slitstarkt och passar bra på tak med liten. Utöver det kan papptaken må bra av att strykas med tjära med några års regelbundenhet. Dels är det vanligt som underlagstak till det ”riktiga” taket, i tegel eller plåt. Papptak är något som har mer än en funktion på ett tak.

Produkten är mycket gammal, faktiskt över 2år, även om den numera inte liknar ursprunget så mycket. För i tiden var papptak insmorda med tjära , . Sprickorna i sin tur leder till läckage vilket kan stå husägaren dyrt. Det går ofta att laga sprickor, men de måste upptäckas i tid.

Det gäller även bubblor och glipor i skarvarna. Ta alltid för vana att gå igenom taket med jämna mellanrum. Ett papptak behöver också strykas med tjära eller asfalt med några års mellanrum, gärna .