Tjära trätak


Har en gammal byggnad som skall läggas trätak på och sen tjäras. Ska jag grundprima först med t ex tjärolja eller något? Det har lett till ett stort kunskapsbortfall inom området.

I boken presenteras tillverkningsmetoder för tjära , tjärans materialkarakteristik och vad forskningen inom området . Doften av varm furutjära på ett spåntak är ett koncentrat av tradition, historia och genuint hantverk.

Det är en doft som har följt människan ända sedan förhistorisk ti och som vi hoppas att många kommande generationer kommer att få uppleva. Tjäran har haft många användningsområden genom historien, bland annat på . Det finns en mängd olika kvaliteter av tjära. För det mesta kommer dock en del sot- eller kolpartiklar . Trätjära är den mest betydande. Den var också länge en viktig exportprodukt, som omfattades av många regler och kvalitetskontroller. Det rekommenderas att bestryka taket med tjära vart fjärde eller femte år.

Den så kallade ljusa tjäroljan ( ) kan blandas med jordpigment.

Det som inte svärtades blev i stället rödtjära ( tjära som blandades med rödfärgspigment), med samma goda impregneringseffekt. Vissa tider har även husfasader strukits med trätjära. Idag tillverkas kyrkspån maskinellt med en sågad och en spjälkad yta där den spjälkade vänds uppåt. Tak av kyrkspån ska regelbundet behandlas med trätjära.

Tjärade och väl underhållna kyrkspånstak kan ha en livslängd . Roslagsmahogny är det bästa valet till oljning av altan och trall. I så fall – skall man tjära eller linolja virket och vilken livslängd kan man räkna med om man väljer tätvuxet virke? Jag undrar om dessa slags undertak tillkom just då man lade tegeltak eller om de varit ett . Ordinär ugnsbränd trätjära till träpanel , timmerhus och trätak , t. För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme. Hantverksmässigt tillverkad av furustubbar, gyllenbrun.

Används främst till träpanel , timmerhus och trätak , t. På torrt, sugande underlag fordras normalt två strykningar. Svensk hanverksmässig dalbränd tjära för träskydd. Väderutsatt obehandlat trä på fasader och tak bryts ner av enskilda och kombinerade faktorer, såsom.

UV -strålning, värme, vatten och mekanisk påver- kan.

Dag två inleddes med en diskussion om tjära. Norden var en gång världens största producent av trätjära , som utvinns ur tallens virke. Tjära förebygger nedbrytning av trä.