Torvtak livslängd


På ett torvtak är det i första hand täckesbordet (den längsgående plankan vid takfoten) som är särskilt utsatt. Man måste räkna med att byta ut den flera gånger under takets livslängd. Men det är trots allt ett ganska okomplicerat arbete.

Torvlagret behöver man inte bekymra sig om. Nävertäckningens status kan bara. Att lägga ett torvtak är faktiskt enklare än man skulle kunna tro, och roligt är det också att kunna göra något annorlunda.

Ett friskt grönt tak ger god isolering. Gräs på taket skyddar tätskiktet mot UV- stålning och ökar takets livslängd. Nittedal Torvindustri AS garanterar produkten under förutsättning av att monteringsanvisning och underhållsplan följs. Platon Xtra är lösningen som ger ett hållbart och tätt torvtak.

I kombinasion med Isola Isostark underlagstäckning uppnås det en två-stegs tätning. Underlagstäckningen ger säkerhet mot fukt. Sedumtaket har dessutom en längre livslängd. Idag när det talas om torvtak eller vegetationstak så menas gröna tak eller sedumtak.

Här hittar du bra tips om gamla tiders tak som torvtak , stråtak, vasstak och halmtak.

Levereras färdigsådd med gräsfrön som standard. Torvtak , vasstak och halmtak. Ger grästaket rätt tjocklek. Gör torven stabil för väder och vind. Stråtak har en god isoleringsförmåga mot kyla och värme.

Buntar med halm läggs flera lager över varandra med rotändan nedåt och förskjutning samt binds på slanor eller läkt . Det huvudsakliga användningsområ- det för Platonmatta Xtra är fuktskydd på källarväggar, golv och torvtak. Produkten skyddar fuktkänsliga material i byggnaden och bidrar till en bra inomhusmiljö. Under normala förhållanden är det inget behov av underhåll. För definierade användningsom-.

Gröna tak skyddar tätskiktet och förlänger dess livslängd med uppskattningsvis mellan – beroende på taktyp och tätskikt. Läs mer om Gröna tak i . Vi talar inte här om ett gammaldags gräs- eller torvtak utan om ett specialanpassat vegetationssystem. De gröna taken har flera olika. Takvegetationen skyddar dessutom det underliggande tätskiktet mot solens UV- ljus och snabba temperaturväxlingar vilket ger ökad livslängd åt taket.

Tak med övertäckning och gröna tak. Protans takdukar för tak med hård övertäckning, gröna och torvtak kallas ofta för ballasterade tak. Ballasten kan vara betongsten, singel eller jord som.

De erbjuder utmärkt kvalitet och en lång livslängd. Idealet är att ha en taklutning som är minst grader. I denna så kallade mullås borras hål för dränering. Torven ska skäras ur en gammal vall med mycket rötter i, och läggs i två lager rot mot rot.

I den planteras gärna taklök och fetknopp som har en armerande verkan. Ett välgjort torvtak har en livslängd på . Resultatet är en takpanna med längre estetisk livslängd. Den unika ytbehandlingen skyddar bättre från. Takteglet är lite mindre vilket ger ett tätt.

Bärande undertak byggs upp av . Djurens utdunstningar och spillning gjorde att det blev fuktigt inne. Det ledde till att ladugårdarna, trots att de ofta var rejält byggda, tillhör de byggnader som hade kortast livslängd.