Träbro tillverkare


Vår långsiktiga forskning tillsammans med industrin inom området har varit en förutsättning för den träbrotillverkning som idag finns i Sverige. Vårt arbete bygger på nära kontakt med tillverkare , förvaltare och forskare i Sverige och . Vi konstruerar och tillverkar Er skidbro, skoterbro, gångbro eller cykelbro både som hängbro eller fackverksbro. Den skulle förbinda stadsdelen Brännan med det nya bostadsområdet Motvikten.

Gatukontoret, med dåvarande gatuchefen Thomas Hedlund i spetsen, hade genom det första bro – bygget blivit intresserat av träbroar.

Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkning är enkel: – trälameller (reglar eller plankor) staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storlek och längd begränsas i första . Alla broar från alla broleverantörer hittar du på LantbruksNet.

Varje brotyp har sina unika egenskaper, som gör att de är spe- ciellt lämpliga för vissa typer av brolösningar. Det slutgiltiga val- et av brotyp avgörs av önskad spännvid användningsområde samt önskemål gällande utformningen. Utöver uppgraderade träprodukter tillverkar företaget även limmat, laminerat virke, träförpackningar och energiprodukter.

Företaget har ungefär ett dussin tillverkningsanläggningar i Finland. Dessa anläggningar bearbetar ungefär miljoner kubikmeter timmer varje år. Limträ ger många fördelar och med träbroar finns alla möjligheter.

Konstruktion, projektering, tillverkning och montage utförs av oss. Inom Moelven har vi lång erfarenhet av att bygga vägbroar samt gång- och cykelbroar. Broarna tillverkas av limträ som optimerar de tekniska egenskaperna samtidigt som hänsyn tas till de allt . Moelven Töreboda är världens äldsta limträfabrik och i dag en av Europas ledande tillverkare av limträ. Förutom produktion av standard och specialbalkar har vi kvalificerade helhetslösningar för till . Med dagens träbyggnadsteknik kan man bygga inte bara gång- och cykelbroar utan även vägbroar i trä som motsvarar de krav som ställs på moderna broar.

Bågarna tillverkas mestadels av limträ. De förbinds och stabiliseras i. Vid mindre spännvidder kan bågarna tillverkas i ett stycke som tvåledsbågar. Det viktigaste för lång livslängd är att träet hålls så torrt.

Man måste för varje enskilt fall söka den metod som ger den bästa lösningen,. Det finns dock en del länder där man kontinuerligt fortsatt att använda träbroar. Martinsons i Bygdsiljum, Västerbotten, är Sveriges största privata träförädlingsindustri.

Under de senaste åren har det byggts en rad träbroar i Skandinavien, vackra konstruktioner i limträ som knyter samman vägförbindelser. Norge ligger idag i framkant när det gäller tillverkning av de riktigt stora vägbroarna för fordonstrafik. En av de viktigaste pådrivarna för . Så små skotare kan nog ej kallas för skotar utan för leksaker. Träbron har fått en ny vår.

Råvaran köps från olika länder bl. Schweiz: Forskningsinstitutet EMPA arbetar i flera aktuella projekt med utveckling av bl. I Schweiz finns inga speciella träbrotillverkare . Olika broar konstrueras och många utav dem utformade med ett slitlager av trä. Slitlagret är det översta lagret på . Luleå tekniska universitet ges möjlighet att tillsammans med träbroexpertis från SP Trätek och Martinsons träbroar , montera mätutrustning vid tillverkning och vid monteringstillfället.

På så vis kan kompletta data samlas in och analyseras.