Träbroar konstruktion och dimensionering


Dimensionering enligt eurokoder. TRVK Bro (tekniska krav) och TRVR Bro ( tekniska råd) är en allmän teknisk beskrivning som ska användas för broobjekt inom Trafikverkets verksamhetsområde. De är i regel rättesnöre också för andra beställare än Trafikverket. Broar dimensioneras för de laster som anges i eurokoderna.

Här visas exempel på olika typer av träbroar och hur de kan konstrueras.

Exemplen visar både vägbroar och gång- och cykelbroar. Träbroar har flera fördelar. De kan prefabriceras, är lätta att transportera och går snabbt att bygga. Tekniken att bygga träbroar har utvecklats mycket under de senaste åren.

Boken ger exempel på hur man kan konstruera och dimensionera träbroar på ett hållbart sätt, som minimerar underhållet och ger lång . Den ena bron är underspänd konstruktion med stag och distanser, den andra är utan underspänning och distanser. Vi erbjuder flera olika typer av broar och tar ansvar för allt ifrån konstruktion och projektering till produktion och montage. Förutom broar har vi kvalificerade.

För att dimensionera en bro att uppnå års teknisk livslängd måste bron. De längsta broarna som levererats. Till farbanan används trä , grus eller gallerdurk. Kontentan Broar av trä innehåller en enkel sammanställning och allmän beskrivning om träbroar. Inspektion av träbroar beskrivs i rapporten Träboar – inspection.

Fler rapporter finns att beställa under fliken Publikationer. En del av examensarbetet utgör en konstruktion av en träbro. Funderar du på att bygga en träbro?

SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Jämförelse av handberäkningar och Finita Element Metoden. Avdelningen för Konstruktionsteknik. Altan med takkonstruktion. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Efter avslutad kurs ska den studerande. Kursens huvudsakliga innehåll. Följande moment behandlas: Konstruktion stål:. Karakteristiska materialvärden för trä – baserade material.

Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster för bygg- och installationsbranschen. Genom en kombination av en gedigen branscherfarenhet och teknisk spetskunskap erbjuder vi tjänster och programvaror som verkligen löser dina behov av planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning. Böckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid byggtekniska utbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande .