Trebolit asfaltklister


Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och . Drag av skyddsremsorna och trampa till så blir skarven omedelbart tät. Monteringsanvisning finns på omslagspapprets baksida.

Animerad monteringsfilm ser du här och en verklig variant hittar du här. Lägg nedersta våden underlagspapp så att den slutar mm från vecket i fotplåten och parallellt med takfoten. Fäst i ovankant och klistra med strängar Trebolit.

Asfaltklister mot fotplåten. Passar till lekstugor, vedbo friggebod och liknande byggnader. Minsta taklutning är grader. Jag lägger takpapp för första gången. Tränar först på lekstugan för att sedan få till tekniken till friggeboden.

Underlagspappen är påspikad enligt tillverkarens instruktion. Inga konstigheter där, men nu skall ytpappen på där nederkanten skall penslas med asfaltklister. Har köpt en burk trebolit kallklister, vilket . Klistra takpapp främst avsedd för skarvklistring av överläggen vid spikad papptäckning på träpanel. För skarvklistring vid spikning av takpapp på trätak.

På detta sätt blir vattenbelastningen på skarvarna lägst. Men om taket lu- tar brant kan det vara enklare att lägga våderna i takfal- lets riktning. Montera underlagspappen enligt produktens monteringsanvisning. Du klarar dig med ett minimum av verktyg.

Krav på underlag: Spikbart, . Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar . Jämför priser och läs recensioner på Byggmaterial. Välkommen till PriceRunner! ASFALTKLISTER POTMIX ASPHALT. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt . Extremt brandfarlig aerosol.

Våder i takfallets lutningsriktning ska allttid skarvklistras. Vid taklutning under 4° ska spikhuvuden strykas med asfaltklister om inte överliggande . Infästning görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20xalternativt 25×5. Du kan också använda intäckningshörn i gummi. Trebolit 1ska läggas på råspont eller skivmaterial.

Dessa asfaltklistras och spikas fast. Takpappen kring skorstenen skärs till. Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst. Läggningsriktning: Normalt lägger man Trebolit .