Trebolit underlagspapp 221


Underlagstäckning för takpannor, shingel, profilerad plåt och planplåt. Används som underlagstäckning för betongtakpannor eller shingel. Godkänd enligt AMA Hus . Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in med en våd av materialet. Börja läggningen från takfot till nock.

Spika våden i nocken och längs kanterna med en rad av pappspik. När resten av underlagspappen läggs, överlappa minst 1mm i förhållande till våden i vinkelrännan. Ej godkänd under takpannor. Montering görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x alternativt 25×5. Trebolit 2läggs på råspont eller skivmaterial.

Se PDF för en fullständig . Underlagspapp med frilagd kant, som underlagstäckning för betongtakpannor eller shingelplattor. Taklutning 14° (förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar). Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat. Minsta rekommenderade taklutning är . För det andra är klammerhackor INTE godkända att spika papp med. Dels för att man så himla lätt slår sönder pappen, men framför allt att klammerna inte ens är galvade.

Infästning görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x alternativt 25×5. En underlagspapp i modernt utförande. Avsedd som underlagstäckning för tegel, betongpannor, plan plåt samt ytpapp (ej svetsbar) och shingel.

Kanten är försedd med bitumenklister för bättre vidhäftning. Draghållfasthet i längd och tvär-riktning vid. Brottöjning i längd och tvärriktning vid ±0°C i. Töjning med bibehållen täthet vid. Förvara underlagspappen stående, skyddad från fukt och . Skrutrekker, hammer, kniv samt varmluftspistol ved behov. Oppbevar overlagspappen stående, beskyttet mot fukt og . Du behöver bara några enkla verktyg.

Fotplåten måste vara minst 1mm bred och varje skarv mellan plåtarna överlappas 1mm. BVL) § samt enligt Boverkets föreskrifter BBR 5: 2Brandtekniska egenskaper. Samtliga tätskikt som är.

Pris från 269:- ProduktinformationKöp! BYGGmax SE, 269:- Till butiken. Produkterna håller hög kvalitet och det finns något för alla taktyper.

Passar som underlag till ytpapp, takpanna, . Skruvdragare, hammare, kniv samt . Du klarar dig med ett minimum av verktyg.