Trebolit underlagspapp


Används som underlagstäckning för betongtakpannor eller shingel. Minsta taklutning 14° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Godkänd enligt AMA Hus . Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in med en våd av materialet.

Börja läggningen från takfot till nock. Spika våden i nocken och längs kanterna med en rad av pappspik.

När resten av underlagspappen läggs, överlappa minst 1mm i förhållande till våden i vinkelrännan. Trebolit 1tåler takhelling ned til 3°. Exempel på sådana byggnader kan vara ekonomibyggnader, förrå vedbo garage, lekstuga, cykelskjul m. Montering görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x alternativt 25×5. Se PDF för en fullständig . Underlagspappen skall alltid . Det finns två huvudtyper av takpapp: underlagspapp och ytpapp.

Vilken eller vilka av dessa huvudtyper du ska välja beror dels på vad du tänkt dig för takbeklädna dels på takets lutning.

Används både under ytpapp och under takpannor, profilerad plåt, . Taklutning 14° (förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar). Andre del i serien om å legge tak, er en instruksjon om hvordan du kler taket med underlagspapp. Building Systems AB:s anlägg-. Byggmax säljer deras prylar till bra priser, mer info om hur man gör etc. Har för mig att plåttak . Se monteringsanvisningar på deras hemsida.

Montera underlagspappen enligt respektive produkts monteringsan- visning. Halvera första våden så att längsskarvarna på under- lagspappen och ytpappen inte hamnar ovanpå varandra. Alternativt kan du halvera 1:a våden underlagspapp. Rulla ut första våden längs takfoten så att den slutar vid. Gnistrande Kristallsvart eller Klassikt Skiffergrå Mataki Självtäck är den nya generationen ytpapp som skruvas istället för spikas vilket gör monteringen.

En underlagspapp i modernt utförande. Avsedd som underlagstäckning för tegel, betongpannor, plan plåt samt ytpapp (ej svetsbar) och shingel. Kanten är försedd med bitumenklister för bättre vidhäftning.