Triglycerider referensvärde


Blodfetterna tas efter timmars fasta. Det går dock bra att ta sina mediciner som vanligt på morgonen med lite vatten. Se anvisning för fasteprov längst ner.

Förhöjt kolesterol är en riskfaktor för . Kolesterol Förkortning FP-kol. När du har mätt ditt triglycerider värde så undrar du förstås om det är högt eller lågt. Då behöver du veta vad som är bra och vad som är för högt. Läs här om triglycerider normalvärde , referensvärde och gränsvärde, samt om värden för höga och låga triglycerider.

Några av de mest använda markörerna har hittills varit koncentrationen av olika lipidfraktioner såsom totalkolesterol, HDL-kolesterol (det goda kolesterolet), LDL- kolesterol (det onda kolesterolet) och triglycerider. Statiner sänker framför allt kolesterol men har också effekt på triglycerider , och har även visats ha effekt på kardiovaskulär sjukdom vid måttlig hypertriglyceridemi. Att äta mindre fett och mer kolhydrater leder alltså till att det goda HDL- kolesterolet sjunker, och att de skadliga triglyceriderna går upp. Triglycerider , som nämndes ovan, transporteras ut från levern i de VLDL-partiklar som med tiden minskar i storlek och blir till LDL.

Dessa LDL-partiklar krymper allt mer i storlek tills de tas . Den vanligaste formen av diabetes, så kallad typ 2-diabetes, ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Om du har diabetes har du ofta så kallad dyslipidemi, som innebär att du har höga halter triglycerider och låga halter av det nyttiga HDL-kolesterolet. Ibland har du även höga halter av vissa varianter . Dessutom vill man veta halterna av triglycerider , som också är en sorts blodfett, och som du får i dig med den mat du äter. Numera är det omdiskuterat hur stor risk ett förhöjt kolesterolvärde egentligen har, och man börjar mer och mer titta på sammansättningen av kolesterolet istället för det totala värdet. Jag hade alltså bara ett avvikande värde: HbA1c, långsockret, som låg en enhet . Familjär kombinerad hyperlipidemi karakteriseras av samtidigt höga värden för kolesterol och triglycerider.

Hyperlipidemin är förenad med en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom men dess genetik är fortfarande ofullständigt känd. En speciell form av ärftlig kombinerad hyperlipidemi är dysbetalipoproteinemi. VLDL (Very Low Density Lipoprotein) bildas i levern och är rika på triglycerider och kolesterol som ska exporteras till kroppens vävnader. Efter hand som de töms på lipider ombildas dom till IDL (Intermediat Low Density protein) och LDL ( Low Density Lipoprotein).

Förekomsten av mycket LDL-partiklar . För bedömning av en persons lipidstatus bör förutom totalkolesterol även triglycerider , HDL och LDL analyseras. LDL beräknas ofta med hjälp. Mina lab- värden – Annika Dahlqvist. Calcium, alb korr ( 17-53). Mycket höga kolesterolvärden har ofta en genetisk bakgrund och utredning av anhöriga bör övervägas.

Livsstilsåtgärder (kost, motion, rökstopp) har särskilt stor . Vi äter LCHF men äter det inte strikt, vilket innebär fusk i form av någon Bright öl iblan kaka ibland osv. När du äter fett ( triglycerider ), tas detta upp i blodet i stora molekyler som heter chylomikroner (CM i bilden). Chylomikronerna består av triglycerider , en del kolesterol, fettlösliga vitaminer och lipoproteiner. Chylomikroner åker först till levern, där fettsyrorna kan antingen lagras eller omvandlas till kolesterol eller ketoner.

Efter tio timmars fasta (man får bara dricka vatten) tas ett blodprov där halten av kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider i blodet mäts, helst efter att man vilat sittande i fem minuter. Cystatin-C Blodprov för att undersöka njurfunktionen. Detta prov är mer specifikt än kreatininprovet och kan upptäcka njurfunktionsnedsättningar tidigare (se “Kreatinin” ovan). Normalvärde : Ålder 20- år: 99.

Triglycerider är en sorts fett som kroppen använder för att lagra energi och ge energi till musklerna. Lär dig mer om dess roll triglycerider har för hjärt- och kärlsjukdomar.