Trpplåt dimensionering


Bärande profilerad plåt. Ruukkis bärande profilerade takplåtar tillverkas av högkvalitativt stål eller aluminium med en sträckgräns anpassad ändamålet. Kortare omlottläggning kan ibland med fördel utnytt- jas, men då blir skarven ej fullständigt momentstyv, vilket påverkar dimensioneringen.

Dimensioneringen måste då göras med programvaran Plannja STRONG. Snabbdimensioneringstabeller tak. Vid last mot plåt på tak .

Hos Profilplåt finns självbärande takplåt från Trp till Trp 128. Ett välsorterat sortiment som passar både mindre industritak och stora takkonstruktioner. Värmeisolering appliceras på TRP-plåtens ovansida, medan eventuellt brandskyd ljud- eller estetisk beklädnad sker på undersidan. Yttertak kan stolpas upp med lättbalkar och någon typ av TRP – plåt.

Allroundskruv för infästning av plåt i trä. I följande monteringsanvisning . Profilplåt har självbärande takplåt för allt ifrån mindre industribyggnader. Lindab för dimensionering.

Klarar stora spännvidder Kan tillverkas i flertalet kulörer och ståltjocklekar. Antikondensbeläggning finns som tillval. Typ av konstruktion, Maximal nedböjning. Tak- eller golvbjälklag som ansluter mot icke bärande vägg i. Takkonstruktion med tätskikt av. Plannja är en bärande takprofil och används på ekonomibyggnader, lager, småindustrier.

Spännvidd upp till meter. Material för planplåtstäckning. Bandtäckning på underlag av träpanel. Underlag, Infästning med klammer. Funktionskrav på ingående material.

Detta ledde till att lätta hallar. I takets innerzon kan stora hål tas upp under det att det finns begränsningar för hål- tagning framförallt i gavelzonerna. Moderna byggnader kan ha allt . Imperfektionsberäkningar av stål, inkl beräkning av knäcklängder för stålpelare. Skalmodellering av stålbalkar samt modellering och beräkning av håltagningar.

Skillnader mellan automatisk och manuell dimensioneringsberäkning av armering i betongbalkar.

Modellering av en stålhall för stabilitetsberäkningar och dimensionering. Samt lasthantering med cover alt. Introduktion till profilerade paneler (t.ex. TRP – plåt ). Borga Ekonomi, ofta kallad TRP – plåt , har låg höjd och en stor täckbredd.

Den symmetriska profilen gör den mycket allroun eftersom den inte kräver någon komplicerad understruktur. En modern och funktionell takpanneplåt som passar utmärkt för tak på bostadshus, . Det innebär att du slipper dimensionera takkonstruktionen för takbeklädningens egenvikt (vilket annars är nödvändigt för exempelvis lertegel och betongtakpannor). En annan fördel är att du till skillnad från takpannor kan lägga takplåt på tak som har lutning under grader. De takkonstruktioner som presenteras i rapporten är trapetsprofilerad plåt ( TRP – plåt ), TT- element av förspänd betong samt ett alternativ med lättbetong.

Plåt är även lätt att lägga. De isoleringsmaterial som valts att undersöka är PIR-isolering och stenull. Två sorters tätskikt i form av Protan takduk och ytpapp ska också beskrivas. I dessa beräkning ligger denna tennishall i Nyköping och dimensioneras därför efter snö och vind förhållandet i just Nyköping.

Indata för följande beräkningar finns i tabell 3. TRP -plåten svarar ensam för bjälklagets bärförmåga och dimensioneras för detta. Dock är det plåtens styvhets- egenskaper som oftast styr valet av profil. Jämfört med en tung konstruktion är TRP bjälklaget känsligare för . Konstruktionerna har heltäckande kompakta isolerskikt på bärande underlag av TRP – plåt , betong eller träbjälklag (tilläggsisolering).

Låglutande tak kan konstrueras på många olika sätt, med olika antal isolerskikt, olika tjocklekar, olika värmekonduktiviteter etc. I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och .