Tsk taksäkerhet


Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad. Vi på Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB har SAKKUNNIGHETSBEVIS för säkerhetsanordningar på tak. Taksäkerhetskommittén, TSK , är en gemensam . Vi kan hjälpa till med besiktningar av befintlig taksäkerhet.

Dels finns det risker med att gå upp på taket utan lämpliga förberedelser, men det finns även en risk att farliga saker faller ned från taket, t ex istappar, snö och annat. Därför finns det regler gällande taksäkerhet , vid tillträde till tak, vid .

Miljödepartementet angående förändringar i reglerna kring taksäkerhet. Skrivelsen innehöll förslag på ändrade. Detta är TSK :s förslag enligt Regeringsuppdraget. De som arbetar med detta ute på ”fältet” är sakkunniga i taksäkerhet som har genomgått utbildning för att besikta tak.

Kommitténs förhoppning är att branschstandarden helt ska . Företrädare för de som i sitt yrke, i olika gra vistas på tak har kommit överens om ”regler” som ska användas vid riskanalys av aktiviteter på tak och . Förutom branschföreträdare sitter i TSK sitter representanter för Boverket, SKL och Arbetsmiljöverket. TSK ordnar också utbildningar i taksäkerhet.

TSK ´s branschstandard för taksäkerhet sätter ribban när yrkesmän arbetar på tak. Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man tar sig upp på tak, förflyttar sig på tak samt arbetar på tak. För att skydda taket i sig , d. Avsnitt 8:i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns rätt taksäkerhet på sin fastighet samt att den är funktionsduglig.

WOSAB har sakkunnig personal som genomgått kurser för att kunna bistå Er i frågor angående taksäkerhet och taksäkerhets anordningar. SÄKERT TAK VILLA (Källa TSK ). Branschstandarden beskriver hur taksäkerhetsanordningar skall utformas och . Sakkunnighetsbevis inom branschstandard för taksäkerhet. Underlåtenhet att följa TSKs anvisningar kan leda till att sakkunnighetsbeviset ogiltigförklaras.

Dessa har varit föremål för riskanalyser etcetera utifrån modernt arbetsmiljötänk. Utbildningsansvarig, PeO Axelsson. Catrin sköter allt det adminstrativa och hjälper även till på verkstadsgolvet. John fungerar som verkstadschef. Efter flerårig erfarenhet i branschen har vi en kompetent och hantverkskunnig personal.

Vår maskinpark håller en hög standar modernt och fräscht och . Jag kommer att presentera TSK :s nyligen fastställda ”Branschstandard för taksäkerhet ” som är vår uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som behövs på tak för att Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska kunna efterföljas. Vi vänder sig till både företag och privatpersoner.

Sträcker sig i hela Värmland. Monier har en ledamot i kommittén och vi är på så sätt aktivt med och förbättrar. Nu är branschens gemensamma standard för taksäkerhet här. Standarden är till för att höja säkerheten för de yrkesgrupper som har taket som sin arbets- plats. Den bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets.

Företaget är anslutet till ENTREPRENÖRFÖRETAGEN.