Tunn ströläkt


Snabbt, enkelt och till ett bra pris. Hos oss på Byggmax hittar du flera olika typer av läkt. Vi har bland annat ströläkt , lockläkt och bärläkt av god kvalitet.

Läkt till takNär du ska lägga ett tak behöver du flera typer av läkt. En stabil och ordentligt lagd konstruktion är en förutsättning för att hela byggnaden ska .

Jag hade tunn läkt på mitt gamla tak och det såg bra ut efter år utom på den del där det stod en björk nära huset, jösses vad frön eller vad det nu heter som hade samlats under pannorna, det var helt igensatt under bärläkten men pappen skyddade och trät var friskt under. Dimension på läkt till plåttak? Сохраненная копия Перевести эту страницу Hade fotplåt funnits hade vattnet hamnat i hängrännan i stället men då hade problemen med 5mm tunn ströläkt missats i några år till, eller tills det börjat komman in regn på vinden.

Takpapp lite extra ålders sprucken i vågräta linjer där det var skräp ansamling mot bärläkt. Gissar att skräp bundit fukt i pappen som sedan frusit . Tunn ströläkt , mm, har använts vilket gör att mycket skräp samlas ovanför bärläkten. Skräpet binder fukt vilket sliter på underlagstaket, i detta fallet masoniten.

Vid takfoten har en stödläkta för nedersta pannraden spikats direkt på masoniten. Detta gör att skräp och vatten stannar här och förmultnar, vilket . Bärläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Ströläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2.

Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Formel för att beräkna placering av bärläkt. På samma sätt som redovisas för lockpanelen (timmermanspanelen), klaras den vertikala luftningen av spalten bakom lockbräderna. En vertikal ströläkt bakom spikläkten förbättrar dock luftningen ytterligare. Låt helst inte regnvatten kunna stanna på till exempel oskyddade horisontella plankor, brädor eller andra träytor.

Läkt används bland annat som mellanliggare på trähus med stående trä (lockläkt). Då man ska lägga takpannor används läkt som underliggare, först läggs ströläkt lodrätt (från nock till takfot), ovanpå ströläkten fäster man horisontella bärläkt, som takpannorna vilar på. Men han satt sig i bilen och var nere hos mig vid elvatiden. Han började med att titta på taket och sedan förklarade han varför det gamla teglet sprack sönder hela tiden.

Det visade sig att takläggarna hade använt för tunn ströläkt bara mm istället för mm och därför blev det inte tillräcklig luftgenomströmning. Men så tävlar fabrikanterna numera om att tillverka så tunn plåt som möjligt. Material: Takplåt, Virke till bärläkt, minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra ströläkt , ev.

Vid taklutning under 22ø ska du lägga extra ströläkt under de tre nedersta bärläkten, det vill säga med ett c -avstånd på 3mm. För panelbräder utomhus används nästan alltid gran då gran har mindre benägenhet att dra till sig fukt än furu. Får man dock tag i riktigt bra norrlandsfuru, är det riktigt bra att satsa på då den är lättare att måla och avger inte så mycket kåda som kan blöda igenom färgen. Det finns ett flertal profilerade panelbrädor och . Till höger: Här har det norra takfallet förberetts inför tegelläggningen.

Byggnadskommitténs Ulf Berndtson inspekterar. Här syns både det befintliga tegeltaket, den underliggande nävern och senare lagningar med papp . Takomläggningen gjordes sektionsvis. Utfällningen ger pannan en något ljusare. Montera ströläkt innan du börjar. Nästa bärläkts placering är beroende av aktuell takpannas hängande läng se tabell Lägga pannor.

Placera läkten på ett avstånd från . Den består av en tunn polypropenfolie som på båda sidor. ISOVER Butylband placeras mellan ströläkt och under- lagsduk innan spikning. Konstruktionen består inifrån av relativt tjocka brädor, dåliga takspån, till viss del ströläkt , klena bärläkt och gamla patinerade tegelpannor. Den totala taktjockleken är. Vill du vinna utrymme och behålla taket tunt föreslår jag att du skottar bort de gamla takspånen, istället för att göra läkten för tunn.

Där bärläkten korsar ströläkten fästes den med varmförzinkade spikar 100×4. Innan man börjar lägga plåttak är det viktigt att veta att man inte skall gå på plåten, då den är mycket tunn och kan gå sönder. Fönster och dörromfattningar.

Mellan rummet mellan droppbleck och panelkant måste vara minst.