Tvärbockad korrugerad plåt


Fördelen med korrugerad plåt jämfört med vanlig slät plåt är att den blir väsentligt styvare tvärs korrugeringsriktningen, det vill säga tvärs vågtoppar och vågdalar, som ett veckat. Tvärbockad trp plåt är ett utmärkt komplement till arkadprofilen. Den tvärbockade plåten kan böjas till kraftigare radie men har dock inte samma bärighet som en arkadprofil. Arkadprofilen är en korrugerad trapetsplåt som har böjts till en mjuk båge, utan veck. En vanlig 20-profil blir.

Genom den unika rundningsmetoden ökas bärigheten med i bästa fall – gånger och spännvidden med ca gånger i jämförelse med en icke rundad trapetskorrugerad plåt. Det här planet var beklätt med aluminiumplåt som vågkorrugerats. Denna plåten använder man . Installationer av vvs, el, ventilation med mera görs med fördel mellan undertaket och det färdiga bjälklaget.

Plannja Combideck medger tunnare och lättare bjälklag. Sverige gällande större profilhöjder. Vid tvärbockad korrugerad plåt omformas den färdiga plåten en gång till , tvärs korrugeringsriktningen. Man erhåller så ett färdigt , självbärande valv.

Ett annat användningsområde har varit . Självbärande plåt ” eller ”högprofiler” kallas ibland de profiler med extra hög trapetsform. Sinuskorrugerad Klassisk böljande profil som gör sig lika bra på tak som fasad. Vågformen finns i olika bredder och höjder. Pannplåt Påminner i utseendet om falsat plåttak.

Rekommenderas ofta inom restaureringar och byggnadsvård. X 2KONTINUERLIG LIMTRÄBALK. KORRUGERAD (ALT. TRAPETS).