Tvätta eternittak


Oct Tjena nån som har bra tips om hur man bäst går tillväga för att tvätta sitt eternittak ? Börjar bli rätt mossigt och svart,så det behöver frächas upp,förmodar att det inte är spec bra med mossa och dylikt skit för vattenavledningsförmågan heller. Vad jag förstått ska man inte använda högtryckstvätt,så jag tänker . Rengöra eternit utan tillstånd med enskild firma May Såg detta när jag rensade eternittaket från mossa Aug Måla eternittak ? Färg gjorde mitt eternittak som nytt igen! Feb Gamla eternittak är tåliga tak, men eftersom de innehåller asbets tillverkas de inte längre.

Med lite färg kan taket bli som nytt igen. Jag har fått höra att man helst inte ska rensa eternittak från mossa och liknande eftersom mossans rottrådar lämnar kanaler efter sig in i eterniten. Dessa kanaler skulle då endera direkt kunna.

Ett rent tak torkar fort och håller sig . Dessvärre håller inte ett eternittak sig inte så snyggt som det var den dag det lades, för så småningom fastnar smuts, alger, mossa och annat och till slut ser taket förfärligt ut. Men det finns en enkel lösning, nämligen att tvätta taket. Tvätta det skitiga eternittaket.

Med rätt tvättmedel lossnar smutsen av sig själv. Att byta eller att inte underhålla sitt eternittak är förenat med stora kostnader. ISONIT RUBBER´S fem stegs method gör ditt gamla eternittak som nytt och tätar även minder sprickor i skivan. Vi jobbar med välutbildad personal och ett slutet system för att garantera ett bra resultat som håller. Konakta oss för fri besiktning och . Jul Mitt tips är att låta det vara fint och grönt.

Risken att det skulle bli några skador av att ha den där är minimal. Men om du oroar dig, så gå och kolla från undersidan om du kan se någon fukt sippra mellan fogarna. Därför har eterniten fått ett kulturhistoriskt värde.

Frågar du en byggnadsantikvarie, kommer hon eller han att säga att du inte ska byta ut eternittaket, så länge taktäckningen fungerar. Eterniten är eldbeständig och åldras vackert. Aug Det var i torsdags som en städfirma högtryckstvättade ett eternittak trots att metoden är otillåten. Hon berättar att tvättmetod med högtrycktsvätt på eternittak inte är förbjuden men att det är en metod som inte tillåts av Arbetsmiljöverket.

Man kan tvätta med andra metoder så att damm inte frigörs. Sep En husägare misstänks för miljöbrott sedan det företag han anlitat spolat ett tak med högtryckstvätt. Detta för att minska risken för exponering vid framtida underhållsarbete och minska risken för att trampa igenom spröda eternittak.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster. Aug -Asbesten har åkt ut i trädgårdarna. Och det är risk att byggnadsarbetarna får i sig asbest då det torkar på kläder och kropp, säger arbetsmiljöinspektör Bengt Gustafsson, som i förra vecka gjorde inspektion på två arbetsplatser i Karlshamn. Han lade då förbud mot att tvätta eternittak med högtryckstvätt.

Det råder delade meningar i branshen om man kan tvätta tak med högtryckstvätt och dom flesta bygger på spekulationer. Vi spekulerar inte – vi tog reda på fakta! Förvara skyddskläderna utomhus och tvätta dem inte i din vanliga tvättmaskin.

Har fått en offert på takomläggning – bort med eternit – på med shingel, plus en del plåt runt kupor. Den som hanterat asbest ska byta kläder och tvätta sig före måltid. Högtryckstvätt av eternittak kan medföra att fibrer följer med vattendropparna och kan orsaka skada vid inandning.

Jul Ett eternittak är inte farligt så länge det ligger ostört på huset. Om du bestämmer dig för att byta ditt eternittak mot ett tak av annat material bör du först kontakta kommunens bygglovsavdelning. Ta av skyddskläderna och tvätta dig noga före måltider.

May Denna information är riktad till dig som privatperson. Yrkesmässig hantering av asbest regleras av arbetsmiljöverket och information om detta finns i. Vi tvättade och målade ett villatak i Åkarp. Taket är ett eternittak. Läs mer om vad vi kan göra för ditt tak under taktjänster.

Feb Det är inte förbjudet att tvätta eternittak på det här sättet men rekommendationen är att inte göra det, och om det sker ska skyddsduk sättas upp, förklarar Niklas Axheimer. Enligt vad som kommit fram i ärendet började företagaren använda skyddsduk sedan miljöförvaltningens personal varit på plats, och .