Tvätta tegelpannor med högtryckstvätt


Filmen visar hur du med hjälp av en högtryckstvätt enkelt får ditt tak att se ut som nytt. Sanningen är att det som ser smutsigt ut på taket, är växter i form av mossa, lav, och alger som slagit rot i pannorna. Det råder delade meningar i branshen om man kan tvätta tak med högtryckstvätt och dom flesta bygger på spekulationer. Vi spekulerar inte – vi tog reda på fakta! Någon som har rengjort tegelpannor med gott resultat?

Har nåt minne dock av högtryckstvätt , att man nästan följer med själv av trycket och frågan är då hur det går med takpannorna.

Bästa sätt att rengöra tegelpannor ? Billigare och tätare än tegelpannor , men riskerar att bli angripna av lavar som då långsamt fräter sönder betongen. Om detta händer så ta på. Att mekaniskt rengöra tak.

Jag har tvättat av dom mossiga tegelpannorna på huset med högtryckstvätten, fungerade riktigt bra! Funderade på om det finns nåt effektivt medel att dränka in tegelpannorna me som löser upp det. Jag använde min högtryckstvätt med en rotor som används till altaner och plattor, bara vatten. Vårt tegeltak var belagt med alger, lava och kanske lite mossa och vi sprutade bara Grön fri på, så var det borta inom sådär ett halvår.

Vi körde inte med högtryckstvätt.

Rent generellt så är högtryckstvätt effektivt, energisnålt och miljövänligt. Det gäller speciellt vid taktvätt eftersom kallt vatten och inga kemikalier alls används. Däremot är det viktigt att utföraren är en yrkesman, utbildad på både högtryckstvätt i allmänhet . Eftersom vi nu bestämt att leja bort både fasadtvätt, panelbyte och själva målningen så återstod bara tvätt av takpannor för mig. Hur-Tvättar-Man- Takpannor-Bäst. Använd absolut inte högtryckstvätt på betongpannor,kör man för nära med strålen förstör man ytskiktet på pannan o inbjuder bara till mer mossa att sitta på de sönderkörda partierna.

Använder man högtryckstvätt så måste man se till att takpappen under är tät! Högtryckstvätt skulle förbjudas att användas på hus då de fördärvar mer än de gör nytta. Deras mikrosopiska rötter och sporer sitter kvar i tak- pannorna, och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa.

Så en bättre metod än högtryckstvätt , som snarare ger alger, mossa och lav bättre näringstillgång, är att be- handla taket med medel som stryper näringstillgången. Därför är det viktigt att få bort allt från taket som hindrar regnvatten från att rinna fritt. Du kan spola rent taket med en vattenslang, använda en lövblås eller sopa bort det som samlats där med en piasavakvast. Har du ett tak med pannor ska du tänka på att aldrig använda en högtryckstvätt då pannorna kan . Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor.

Det finns två sätt att använda takpannerengöring, antingen kan du spruta på medlet och låta väder och vind sköta resten eller så låter du medlet ligga på pannorna i några dagar och går därefter över taket med en högtryckstvätt. Dags att tvätta fasaden? Här får du värdefulla tips och beskrivning med förklarande fotografier hur du gör när du ska tvätta en fasad och tegelvägg.

Det första du måste göra är att få bort mossan. Antingen använder du en högtryckstvätt och spolar bort den.

Här är det viktigt att du alltid spolar uppifrån och ned. Risken finns annars att du spolar in vatten under pannorna och i värsta fall skadar . Det går bra att tvätta med hög trycksspruta och vatten tillsattser ökar kostnaden men inte effekten. Betongpannor drabbas mer än tegelpannor vilket man kan tänka på om man står inför omläggning. Hur löser du det genom högtryckstvätt och gummifärg? Vi tvättar alla typer av tak t. Dock ej eterinttak, dessa Grön-Fri Proffs behandlar vi enbart).

Genom att regelbundet tvätta ditt tak ökar du dess livslängd och minskar risken för kostsamma skador. Förutom att tvätta ditt tak kan vi även ge ditt tak ett långtidsskydd som skyddar mot .