Tvätta tegeltak


I konceptet ingår även Tak GTi som är ett rengöringsmedel med vilket du kan rengöra taket så grundligt att. Sanningen är att det som ser smutsigt ut på taket, är växter i form av mossa, lav, och alger som slagit rot i pannorna. Ett tak som är över år har oftast ingen skyddsbeläggning kvar – du ska bara tvätta ett tak som har beläggningen kvar.

Det går visserligen att tvätta tak utan skydd men då får du bara ett estetiskt resultat. Funktionellt blir skillnaden inte stor , om du inte lägger ett skydd på pannorna efter tvättningen. Redaktionen rekommenderar. Vad kostar det då att anlita en firma för att tvätta taket?

Har du möjlighet får du göra ROT-avdrag för taktvätten. Priserna på taktvätt varierar över landet och med hur stort och hur smutsigt taket är. Det råder delade meningar i branshen om man kan tvätta tak med högtryckstvätt och dom flesta bygger på spekulationer. Vi spekulerar inte – vi tog reda på fakta!

Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor. Den avlägsnar effektivt alger, mossor, lavar och andra organismer. Det finns två sätt att använda takpannerengöring, antingen kan du spruta på medlet och låta väder och vind sköta resten eller så låter du medlet ligga på pannorna i några . FÅ SAKER BÄR UPP KARAKTÄREN på ett gammalt hus som ett tak av tegelpannor med åldrad patina. Men allt fler börjar få upp ögonen för det gamla takteglets . Vi har alla varit med om frostsprängningar där orange skärvor på vårgräsmattan vittnar om vinterns framfart med takteglet. Problemet med frostsprängningar uppstår när vatten trängt ner i pannorna, vilket mossa och lavar hjälper till med.

Därför är det klokt att då och då befria ditt tak från . Rent generellt så är högtryckstvätt effektivt, energisnålt och miljövänligt. Det gäller speciellt vid taktvätt eftersom kallt vatten och inga kemikalier alls används. Däremot är det viktigt att utföraren är en yrkesman, utbildad på både högtryckstvätt i allmänhet . Dags att tvätta bort algerna. Många av oss har sett en röd eller grön klibbiga beläggning, börja växa på allt från tak , fasader, terrasser, stenplattor, plank, flaggstänger till växthus och båtar. Sanningen är den att ju mindre luftförorening och ju renare miljö vi skapar, desto bättre förutsättningar ger vi algerna att växa och frodas.

Att rengöra tak på bästa sätt. Arga snickaren Anders Öfvergård ger sina bästa tips på hur får bort mossa och alger från taket. När mossa, alger, lav, mögel och andra typer av påväxt får fäste på taket hindrar det och begränsar takets funktion med ökad risk för skador. Tvätta ditt tak innan det är försent. Med åren gör påväxten att takpannornas ytskikt försämras och takpannorna inte bara tappar sin funktion, utan även spricker och går sönder.

Så här rengör du taket från alger och påväxt, snabbt och enkelt. SAMMANFATTNING – BRA MEDEL GÖRA . Att tvätta sitt tak borde vara lika självklart som att tvätta sitt golv. Alger, mossa, lav och luftföroreningar samlas på ditt tak , vilket gör att ditt tak kommer att slitas i förtid. De smutsiga tegelpannorna på taket behåller då fukt och det ökar risken till frostsprängning under vintertid. Takpannorna kan också gå sönder vilket senare.

Det är växter som frodas på taket. Sot och fågelskit sköljs bort av regn. Men alger, lav och mossa växer fast i taket. Du kan varken sopa, skrapa, tvätta eller spola bort denna påväxt.

Deras mikrosopiska rötter och sporer sitter kvar i tak – pannorna, och så fort de får näring och ljus sätter de. Taktvätt – det mest kostnadseffektiva sättet att behandla ditt tak mot mossa, alger och lav. Dubblera livslängden på hustak med takvård från LA Takvård. Att ta ner de existerande takpannorna, tvätta dem .