Tvättning av mexitegel


Mexitegel ger så gott som en underhållsfri fasa men ibland blir det nedsmutsat. Det är tegelytan och inte fogarna som missfärgas av saltutfällningar. Ibland rekommenderas saltsyra för tegeltvättning. Använd aldrig sådan utan sakkunniga anvisningar. Tegel kan dra åt sig tvättlösningar.

Ditt namn (obligatoriskt).

Din e-post (obligatoriskt). Har ett hus med mexitegelfasad och funderar på att måla om alternativt tvätta den och en fundering uppstod. Finns det något bra medel man kan använda. Du behöver inte få dig en chock när din tegelfasad eller tegelmur börjar få vita fläckar. Tvätta fasaden före målning – överskattat?

Det är absolut inget fel på ditt tegel och därför behöver du inte få panik. Vanligtvis är det vattenlösliga salter. Dessa salter har avlagrats till ytan från murverket och din tegelfasad blir vitfläckig som .

Alger och mögelsvampar har svårare att få fäste på tegel. Var försiktig med starka rengöringsmedel om teglet blivit missfärgat, exempelvis av växter. Försiktig rengöring med såpa brukar fungera bra.

Någon som har en bra ide om hur man tvättar vitt mexitegel ? Mitt är missfärgat på många ställen och högtrycktvätten biter inte. Frågan hör väl inte hemma i detta forum förstås, men det finns många kloka hemägare här så jag chansar ;). Vi använder miljövänliga kemikalier när enbart vatten ej räcker. Hur får man bort sotfläckar på vitt tegel vid öppna spisen?

Från: Maj Persson Hej Maj! Dränk in en trasa med rödsprit. Torka tegelväggen tills soten försvinner. Första dagen går åt till att tvätta väggen, andra dagen till att skrapa bort lös färg. Att måla tegel innebär ungefär samma procedur som att måla trä.

Kontrollera så att fasaden är fri från mossa, ta bort spindelväv och damm före . Oöppnad förpackning kan förvaras år. Undvik använda tillsatser. Prov tvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet.

Laga först djupare skador i underlaget med samma material som väggen, t ex med tegel , som muras.

Regelbunden fasadtvätt är ett enkelt sätt att undvika kostsamma fasadrenoveringar. Vi tvättar alla typer av fasader, t. Det vita teglet, som inte är tegel och som kallas för mexisten, är kalksandsten. I vissa fall behövs tvättning , vänta då minst ett dygn och använd.

Fler produkter för friskare hus. För täckmålade och övriga ytor utomhus. Trä, puts, tegel , plåt, glas, markiser m. Underhållstvätt utspädd till liter brukslösning räcker till ca . Blästring rengöring: Putsfasad – Tegelfasad – Plastfärg på puts tegel. Fasadrengöring stenfasad.

Vi utför effektiv och miljövänlig fasadtvätt med våra mobila enheter. En smutsig stenfasad eller stensockel är sällan vacker, därför är det ett sant nöje för oss att rengöra den. Enklast är att tvätta med varmt högtrycksvatten.

För att undvika att träfasaden börjar flagna eller ruttna så måste du arbeta på flera plan. Allt från trä till tegel. Det innebär att åtgärda konstruktionsbrister, att inte låta buskar växa upp längs fasaden samt tvätta rent om mögel eller alger börjar växa på väggen.

Slutligen måste du också måla om fasaden och på så sätt ge den . Plåt- och papptak verkar klara sig nästan helt utan beväxning, möjligen lite tunna gröna alger och liknande. Tegeltak klarar sig också bättre än betongpannorna. Järnsulfat används för att ta död på mossa i gräsmattor, det borde kunna fungera även på tak.

Men det lär finnas viss risk för missfärgning av tegel.