Tvättning av tak


Du får direkt ett snyggt tak, grundligt rengjort. I detta moment rensar vi även hängrännor och byter skadade pannor (upp tom 6-pannor per tak). Efter avslutad behandling är taket “nollat”, dvs det tar det lika lång tid för ny påväxt att återvända, som på ett nytt tak. Det är viktigt att hålla tegel- och minerittak (sk. vartti tak ) fria från mossa, alger och annan påväxt.

Mossa och annan påväxt binder fukt som under vintern expanderar och skapar sprickbildning.

Vi tvättar ert tegeltak fri från mossa och annan påväxt, vi impregnerar era tak med ett medel som tränger ner i porer . Vi utför även endast tvättning av tak. Efter tvättning kan taket behandlas med påväxtskyddsmedel, som förhindrar taket att angripas av mossa. Därför är det av yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxter som mossa, alger och lav på taket påverkar inte bara husets utseende, utan även dess skick och värde. Med LA Takvård Komplett Service dubblerar du enkelt takets livslängd och säkrar husets skick.

Det enda du behöver göra är att kontakta oss för . Denna typ av behandling gör ditt tak fritt från påväxt inom ett år.

Vi rensar även hängrännor, tar bort större mossklumpar samt byter skadade pannor. Lertegel i Sverige är ofta tunna och känsliga, vilket gör att de går sönder så fort man går på ett tak av det här materialet. Därför ska man bara tvätta ett lertegel- tak från en skylift. Estetiskt blir det ingen stor skillnad efter tvätten, för lertegel suger ofta in färg från mossan.

Färgen bränns sedan in i pannan, vilket . Branta tak rinner vattnet av lättare, säger Peter Brander, byggnadsingenjör på Skanska Sveriges teknikavdelning och medlem i skadeutredarnätverket Byggdoktorerna. Vi håller oss i den här artikeln till de vanligaste materialen: betongpannor, tegel, plåt och det som i folkmun kallas papptak. I konceptet ingår även Tak GTi som är ett rengöringsmedel med vilket du kan rengöra taket så grundligt att. Taktvätt Takbehandling Betongpannor Tegelpannor Eternit.

Behöver du hjälp med taktvätt i Stockholm? Fasadmetoder kan rengöring av alla olika typer av tak och vi hjälper dig med en professionell tvättning av tak. Vi vet av erfarenhet att det inte är någon lätt sak att måla ett tak , på rätt sätt. Det är många olika aspekter som inverkar på vilken metod som lämpar sig bäst för ditt tak. Förarbetet i form av tvättning eller blästring till vilken typ av målfärg och hur den appliceras.

Vi använder kvalitetsprodukter från isopaint nordic, ett danskt . Att göra en impregnering av taket är smart då impregneringen förhindrar vatten att tränga in i porerna på taket och gör ytan vattenavvisande. Det motverkar även froststrängningar och förstärker ditt tak.

Vi lägger som ett osynligt skikt som hindrar mossa och annan påväxt att växa i flera år framöver. Noggrann tvättning som . Rengöring, tvättning och behandling av tak och fasad. Vi hjälper er att rengöra, tvätta och behandla tak och fasader för att förebygga påväxt av mossa, alger och mögel . Tvättning av tak på gång. Våren är här i delar av landet och har du inte redan kastat ett getöga på ditt tak är det hög tid att göra det nu. Våren och hösten är nämligen de bästa årstiderna för att rengöra taket.

Mossa, alger och lavar är växter som trivs på tak , men som inte bör vara där. Mossan till exempel, den binder rätt så mycket . Det finns faktiskt små knep för att göra ditt hus vackrare oavsett ålder och slitage. Visste du exempelvis att ett praktiskt moment som tvättning av taket faktiskt kan förlänga livslängden på ditt tak med flertalet år? En taktvätt kan göra enorma skillnader för takets och faktiskt hela husets välmående samtidigt som det så klart ökar . Påläggning av Boracol eller dylikt är också något som ingår i våra tjänster.

Lågsluttande tak med papp, plåttak, listtak och tegeltak med högre lutning. Oavsett ditt behov kan ve erbjuda en lösning. Vi erbjuder dessutom långvarig garanti på arbete och material genom Tätskiktsgarantier i Norden AB!

Svetsning och isolering av tak.