Underbeslag ränndal


Hej, Jag har tänkt montera underbeslag till ränndalen. Då min plåtis har semester och jag behöver dem nu så tänkte jag köpa byggmax ränndal med. Spika fast en våd längs takvinkeln. Om skarvning inte går att undvika klistrar man överlappet (mm) med. Avsluta vid fotplåten på . Ränndalar används till takutbyggnader som kupor, samt där två tak möts.

Ränndalen används vid anslutning av tillbyggnader till befintligt tak. Funktionen är att täcka och leda regnvatten vidare. Vinkelrännebeslag vid nock, 2. Kompletterande underlagstak, 5. Stödregel för vinkelränna, 7. MONIER rekommenderar att nockbrädan monteras på följande sätt: Montering av nockbräda. Anpassa nockbrädans höjd så att nockpannorna . Påför Isoklister i skarvarna.

Försänkt vinkelränna enligt SSAB Tunnplåt AB. Illustration: Torbjörn Osterling. Bärläkt för kapade pannor: konstruktionsvirke 45xmm. Inbrädning: underlagsspont av lägst sort G4-tjocklek ≥ mm i vinkelrännan. Vattenavledande underlag: takboard.

Underbeslag : varmförzinkad plåt, mm tjock. Fästdon: trådspik 75-till bärläkt, kamspik till underbeslag. Infästning sker med Saphir Kombi IQ 8xfrån ovansidan på vardera sida samt i vinkeln.

Anslutning mot högre byggnadsdel. Nock, Gavel med hängskiva. Beslagning av takuppbyggnad. Typdetaljer på underlag av värmeisolering. Kringtäckning av takuppbyggnad.

Läktning efter pannleverans (Vittinge). Jämkning av breddavståndet. Montera vinkelränna (i de fall det behövs). Skär till en 6mm bred remsa av underlagsduken. Rulla ut remsan och fäst provisoriskt i kanterna med pappspik.

Remsan skall dras ned och avslutas vid fotplåten på samma sätt som underlags-duken i övrigt. RänndalMontering vid takutbyggnader där två tak möts eller vid kupor. Täckning för vatten och leder det vidare. Boverket godkända lösningar.

Genomföringar i takpanneskiktet skall utföras så att samma täthetskrav som för takpannorna uppfylles. Taktillverkarens färdiga systemlösningar skall i .