Underlagspapp 221


Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat. Minsta rekommenderade taklutning är 14°, förutsatt att det ovanliggande . Underlagstäckning för takpannor, shingel, profilerad plåt och planplåt. Används som underlagstäckning för betongtakpannor eller shingel. Minsta taklutning 14° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar.

Godkänd enligt AMA Hus . Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in med en våd av materialet. Börja läggningen från takfot till nock. Spika våden i nocken och längs kanterna med en rad av pappspik.

När resten av underlagspappen läggs, överlappa minst 1mm i förhållande till våden i vinkelrännan. Jämför priser och läs recensioner på Virke. Välkommen till PriceRunner! Köp Underlagspapp 2Grå Till Bäst Pris!

Hittar Du De Bästa Priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer. Vi har bästa bygg varor till det bästa pris. Du kan även välja vilket pris som passar just dina önskemål.

Hittar du de bästa priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer. Ovan- och undersidan har en ytbeläggning av sand. Användningsområde: Som underlagstäckning för vattentäta skikt samt för.

Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del två där du fortsätter med lägga. Monteringsanvisning Underlagspapp. Underlaget skall vara fast heltäckande av träpanel eller plywood (tjocklek enl.

Hus AMA och RA Hus) och stabilt, rent samt torrt. Underlagspapp med frilagd kant, som underlagstäckning för betongtakpannor eller shingelplattor. Taklutning 14° (förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar).

Infästning görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x alternativt 25×5. Vid taklutning under 18° ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras med Trebolit . Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):. Byggproduktens avsedda användning eller användningar: Vattenavledande skikt av byggpapp. Website hittar du alla byggvaror du behöver från Sveriges största byggvaruhus!

EN underlagspapp med polyesterstomme (YAP) används där det krävs ställs högra krav på prestanda som exempelvis permanentboende. Förvara alltid takpapp stående för undvika att rullarna slår sig och blir ovala. Slutresultatet av takläggningen kan påverkas då en oval rulle blir svår att lägga. TEKNISK SUPPORT: För privatkunder som inhandlat sina produkter i bygghandeln ber vi er koppla tillbaka till din byggvaruhandlare.

Våra återförsäljare ber vi kontakta ansvarig distriktschef.