Underlagspapp montering


Viktigt att tänka på – sid. Max exponeringstid innan taktäckning. Rekommen- derad lägsta lutning.

Horisontell läggning av våderna tvärs takfallet, från gavel till gavel, är att föredra eftersom vattenbelastningen på skarvarna då blir mindre. TopSafe PRO och 3° kan dock också läggas med våderna vertikalt, dvs med takets fallriktning. Vertikal montering är enklare om taket är mycket brant och man riskerar . Vid montering på taklutning under 14° ska montering ske med dold spikning (skarvklistring) enligt AMA Hus JSC.

Den andra filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Anders Öfvergård ställer hårda krav – Det här ska man kunna om man bor i hus – Duration: 10:49. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del två där du fortsätter med lägga. Tänk på att materialet alltid läggs längs med takbrädorna. Här får bra tips och gör det själv instruktioner när du ska lägga takpapp , underlagspapp på taket innan takpannorna.

Underlagspappen kan ligga exponerad max. Infästning görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20xalternativt 25×5. Trebolit 1ska läggas på råspont eller skivmaterial.

Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Denna takpapp och tillhörande monteringsanvisning är enbart för komplementsbyggnader från Skånska Byggvaror AB. Klisterkant på både under och översida är försedda med bitumenklister med folie som dras av vid montering. Ger snabb och enkel montering och uppfyller nordiska krav på hög kvalité.

Används till: Isola Shingel, betong-, tegelpannor och takplåt från 14º taklutning och uppåt. Spika även ner spikhuvuden som sticker upp. Vi rekommenderar en snar täckning eller skyddstäckning av underlagspappen efter montering för att förhindra skador och fuktproblem. Planera för bästa resultat. Minsta taklutning 14° (1:4).

Installation av ränndal. Ränndalen ska förses med våd av Yttakpapp. Ska förses med takfotsplåt innan shingelmontage. Beror på skulle jag vilja säga. Enligt monteringsanvisning för plannja tak så sätts fotplåten på nedersta läkten.

Vid ytpapp är det bättre med fotplåten ovan underlagspappen eftersom man värmer fast pappen i plåten.