Underlagspapp yam 2000


Fungerar som ett vattenavledande skikt under yttertak av t. Används som underlagstäckning på spikbara underlag för ytskikt av papp eller takshingel. Ej godkänd under takpannor. Pappen har ingen klisterkant.

Max exponeringstid innan taktäckning.

Rekommen- derad lägsta lutning. UNDERLAGSTÄCKNING UNDER TÄTSKIKT. Micoral har stomme av mineralfiberfilt, som är ett oorganiskt material. Den påverkas därför inte av fukt. Stommen är impregnerad och belagd med oxiderad asfalt.

Ytterkanterna är försedda med folieremsor som avlägsnas i samband med läggningen. Man erhåller då asfalt mot asfalt i skarvarna.

Besök en utav våra lågprisbyggmarknader – Alltid äkta lågpris. Den senare har betydligt högre brottöjning och större draghållfasthet. YAM -pappen är emellertid relativt sladdrig och har låg rivhållfasthet varför även den är mindre lämplig att använda som underlagstäckning under plåt. Det finns ofta en stor risk att det uppstår skador under byggtiden på en YAM -papp, särskilt om det är många . MB 3kan användas ned till en taklutning på 3°, är producerad i Sverige och svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för tätskikt av bitumen. YAP), mineralfiltsstomme ( YAM ), impregnerad och belagd med oxiderad asfalt.

YAM rekommenderad användning. Godkänd enligt AMA Hus – JSC. I huvudsak används tre papperssorter vid underlagstäckning. Underlagstäckning för ytpapp samt svetsbara tätskikt. Siffrorna anger pappens vikt per moch bokstäverna är beteckningar för råvarorna: Y = asfalt för ytbeläggning.

En underlagspapp med mineralfiberstomme ( YAM ) som kan användas på enklare byggnader med lägre ställda krav på prestanda ( ekonomibyggnader, förrå vedbod mm). Förvara alltid takpapp stående för undvika att rullarna slår sig och blir ovala. De gånger jag lagt takpapp förut med Yam var det någon våd som gick sönder? Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten .

Användningsområde Mataki MB 3svarar till kraven enligt AMA HUS som underlag för tätskikt av bitumen (exempelvis. Mataki Självtäck). Micoral tål att vara exponerad för UV-ljus i upp till två månader.

Den här pappen fungerar även som brandskydd vid montering av . Köp hos Beijer Bygg för 2kr . Uppbyggd av mineralfiberfilt eller polyesterfilt.