Underlagspapp yap 2200 kk


Leverantör: T-Emballage . P-märkt och typgodkänd vattenavledande underlagspapp för yttertak med träunderlag. Används som underlagstäckning på spikbara underlag för ytskikt av papp, plåt, betong- eller tegelpannor och takshingel. Köp luft och vindtätning hos Würth. Vi rekommenderar en snar täckning eller skyddstäckning av underlagspappen efter montering för att förhindra skador och fuktproblem.

Planera för bästa resultat. Takpapp som är avsedd att användas som underlagstäckning på trä. Isola Isonorm består av en polyesterfiltstomme som är impregnerad och belagd med bitumen.

Underlaget skall vara fast heltäckande av träpanel eller plywood (tjocklek enl. Hus AMA och RA Hus) och stabilt, rent samt torrt. Stommen är impregnerad och belagd med bitumen, . Underlagspapp används som underlagstäckning för takpannor, plåt etc. Protego underlagspapp används som underlagstäckning på spikbara underlag. Tectis underlagspapp 1har en kraftig polyesterstamme og er tilpasset vårt nordiske klima.

Denne kan ligge opptil måneder før sluttmontering av ytterpapp, takshingel, plåt, takstein av . Diverse rötskador i takfotens panel, ffa mot gatan och södra gaveln, har lagats med pärlspåntpanel av samma dimensioner som befintliga. Nytt virke målas med oljefärg vid varmare. TJB Supertak YAP 5är en P-märkt och godkänd underlagstäckning provad och godkänd av SP. Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med klisterkant.

För underlagstäckning av tak som utsätts . Oftast så får man ju årsgaranti på taket om en firma har lagt det. Takstolar: Till 1½-planshus. Förankringsjärn: Till infästning av fack- verk-takstol mot hammarband. Strö- och bärläkt: Fallande längder. Takbeläggning: 2- kupiga betongpannor i. KK ” har limmats fast mellan svallet och plåten.

Nya takfönster Dynacon lika tidigare har mon- terats och plåtinklätts. Skarvar mot intilliggande byggnader har tätats med mjukfog. Hål efter ställningen ska fogas igen med infärgat kalkbruk. Befintlig plåttäckning revs.

I det nord-västra hörnet fanns en rötskada i panel och takstol. Polyesterfiberfilt stomme. Tornets tak under omläggning. Vindskiva, Knut, långsida.

Regel (Stöd för vindskiva under råsponten).