Underlagspapp yep 2500


En elastisk byggpapp av mycket hög kvalitet, speciellt framtagen för hårda påfrestningar i nordiskt klimat. Produkten är försedd med dubbla frilagda bitumenkanter och ska monteras på fast . Vid temperatur lägre än -15°C förvaras pappen. Elastoflex tål tuffa tag och är vår kraftigaste och säkraste byggpapp. Den är utmärkt som vattenavledande underlagstäckning när monteringen ska ske vintertid och det kommer att ta lång tid till yttäckning.

Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med klisterkant.

För underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk påverkan. Underlagspappen innehar godkännandebevis (P-märkt). En elastisk, kraftig byggpapp av mycket hög kvalitet som är speciellt framtagen för hårda påfrestningar i nordiskt klimat. P-märkt och typgodkänd vattenavledande underlagspapp för yttertak med träunderlag.

Ovan- och undersida är beströdd med sand. Används vid dold spikning. Rekommenderat pris: 8kr. Välj egenskaper (st) och jämförda artiklar (st).

Isola Isostark levereras med klisterkant. Stommen är impregnerad och belagd med bitumen, . Ytskiktet är uppbyggt kring en kraftig stomme av polyester och ytan . Du lägger underlagspappens första våd längs takfoten. Därefter spikar du i vådens övre del. Den utskjutande våden viker du ned över takfots- kanten och fäster med spik i brädans ytterdel.

Pappen skär du sedan av . Träunderlaget kan vara av träpanel, träelement eller plywood. TJB Supertak YEP 5är en P-märkt och godkänd underlagstäckning provad och godkänd av SP. Bärande skikt av polyester.

Försedd med dubbla klisterkanter. YAP), mineralfiltsstomme (YAM), impregnerad och belagd med oxiderad asfalt. YAM rekommenderad användning. Idag finns på marknaden flera särskilt framtagna sorter av byggpapp för att. En perfekt underlagspapp , bitumenbaserad och med klisterkant.

I huvudsak används tre papperssorter vid underlagstäckning. Siffrorna anger pappens vikt per moch bokstäverna är beteckningar för råvarorna: Y = asfalt för ytbeläggning.