Vad är fackverk


I ett renodlat fackverk betraktar man knutpunkterna som gångjärn där stängerna kan vrida sig fritt. Alla stänger som saknar egen last blir därmed momentfria. Momentfriheten gör att det blir lätt att beräkna hur krafterna som lasten ger upphov till fortplantar sig i fackverket.

I praktiken är stängerna oftast fast hopfogade, men . Eiffeltornet, här i Las Vegas-tappning, är en fackverkskonstruktion. Hur används ordet fackverk ?

Pelare och trapphus i betong håller uppe de fyra våningarna tillsammans med ett fackverk av stål. Mängder med stålbalkar binder samman materialet i ett mikroskopiskt fackverk med stor hållbarhet. Bilder i kameran visar hur de klättrar också på ledningsstolpar och fackverk som sträcker sig . Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, fackverk.

Ett fackverk består av stänger som kopplas samman i knutpunkter. Med hjälp av fackverk kan man åstadkomma mycket stora träkonstruktioner, såväl raka balkar som ramar och bågar, på ett materialeffektivt sätt. Detta kan också ge konstruktionen ett lättare uttryck.

De stora bärverken i OS-arenorna i Hamar och Lillehammer i Norge samt för ankomsthallen på Gardermoens flygplats är . I tak är fackverk vanliga bärverk. De kan tillverkas av konstruktionsvirke eller undantagsvis av limträ. Stängerna i ett fackverk kallas för element. Elementen utgör de bärande delarna i ett fackverk. I ett fackverk utsätts elementen bara för krafter i sin egen riktning.

Om elementet trycks utsätts elementet för tryckkrafter och om elementet förlängs utsätts det . Ja gör det och låt mig få vet hur hen låter med en tjock packe skrovkonstruktion i halsen. Så vill jag korrigera ovanstående. Det är inte kvadrater, det är rektanglar (som i vissa fall, men inte allti är kvadratiska). Nu skall jag försöka sova. Genom att kombinera flera balkar kan man bygga en struktur sem ger att stålet inte böjs.

Triangelformen gör att det alltid är någan balk sern utsätts för drag (istället för tryck) och håller ihop konstruktionen. Ofta måste man optimera. För att uppnå hög hållfasthet och stabilitet används olika geometriska former, där trianglar är särskilt stabila.

Trähusets bärande konstruktion, stommen, görs numera oftast av reglar som bildar ett fackverk. Dessa fack stagas upp genom att man tex i hörnen bildar trianglar med hjälp av snedsträvor (eller snedstyvor) och facken kan sedan fyllas med olika material om huset ska isoleras.

Till detta kan man använda . Tvärsnittshöjden kan väljas efter vad spännvidden och belastning kräver. Om fackverket utbildas som treledsbåge kan mycket stora spännvidder, 1m eller mer, uppnås. Approximationer vid små deformationer. Isostatiskt, hyperstatiskt, hypostatiskt.

Fackverkskonstruktioner . Vi kan tillverka fackverk med spännvidder upp till meter utan att skarva och upp till meter med skarv, vi kan tillverka alla förekommande typer av fackverksbalkar. Vi hjälper Er även med konstruktion och dimensionering av fackverken. Med mer än års erfarenhet av stålbyggnader vet vi vad som krävs.

Arbetet initierades av universitetslektor Lars Stehn som också fungerat som min handledare. Ett varmt tack till Lars för uppmuntran och givande diskussioner under arbetets gång! Ett stort tack till entreprenör Kaj Linnsén, Svensk Hallteknik AB, som har kommit med många kloka synpunkter både vad gäller produktion, .