Vad är hårdhet


Instrument för hårdhetsmätning kallas durometer. Hårdhet är inte samma storhet som densitet. Indikatorn eriokromsvart T används med provet buffrat till pH=och indikatorn kalkonkarbonsyra används med . Svets › Svets, jag vill veta mer! Ett materials hårdhet bestäms inte alltid av elementarpartiklarna som allting består av, utan av de kemiska bindningar som verkar inbördes mellan de enskilda atomerna. Ett fast ämne består således av atomer sammanbundna i en regelbunden kristallstruktur.

Själva kristallmönstret är olika från material till material, och . Vattens hårdhet benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). H motsvarar mg kalciumoxid (CaO,) per liter vatten. Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller.

Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, och . Klicka här för att se en karta över vattenhårdheten i olika delar av Sverige. Nedan finner Du en lista med genomsnittlig vattenhårdhet i vissa större orter i Sverige. För att få en mer exakt siffra på vilken hårdhet vattnet har just där Du bor, ring vattenverket på Din hemort. Innebandyblad är gjorda av termoplast, vilket betyder att plasten mjuknar när den värms upp. I huvudsak används tre typer av plast till innebandyblad.

Olika plaster har lite . Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Dricksvattnet i Karlstads kommun är mjukt nästan överallt.

Det enda undantaget är Vallargärdet, Ulvsby där vattnet är.