Vad är kolesterol


Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol. Modern tolkning av kolesterolvärden förklaras enkelt. Kostrå och varför fett är bra för dig. Kolla hjärtat kollahjärtat.

Hur man mäter kolesterol och hur du skiljer mellan dåligt och gott kolesterol.

Vi reder ut begreppen kring olika tester och vilka nivåer som du bör ha. Det finns framförallt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blodfettvärdena mäts i enheten millimol per liter. Vad är ett normalt kolesterolvärde?

Det kolesterol vi behöver kan dock kroppen bilda själv. Våra matvanor leder ofta till att det bildas för mycket kolesterol och överskottet kan då fastna i kärlväggarna. Det fastnar i blodkärlens väggar och leder till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

Men det är också ett ämne som kan ta skada om du äter för mycket socker, stärkelse eller näringsfattig mat. Men det gör du ju inte på lågkolhydratkost! Häng nu med i förklaringen till vad kolesterol är , hur det omsätts i kroppen och vilka former av kolesterol. Kolesterol – vad är det?

En del av kolesterolet i. Två tredjedelar av kolesterolet produceras i levern, en tredjedel får du i dig genom maten. Hur mycket känner vi egentligen till om kolesterol ? Kroppen behöver kolesterol för bildning av. Nej, vi behöver faktiskt en viss mäng kolesterol för att kroppen ska fungera.

Förhöjda kolesterolvärden behandlas främst med en lämplig kost samt med att begränsa eventuella andra riskfaktorer. Viktigast är att sluta röka för den som gör det. Om detta inte hjälper inom sex till tolv månader kan man behöva äta medicin. Det gäller i första hand för den som fortfarande har kolesterol.

Mer än hälften av alla svenska män och kvinnor har förhöjda kolesterolvärden. Andelen ökar med stigande ålder. Det gör att levern blir tvungen att använda mer kolesterol för att bilda nya gallsalter och på så sätt kan kolesterolnivåerna sänkas.

HDL:s uppgift är att föra bort överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern. Den internationella studien pekar på att en genvariant som påverkar kroppens bearbetning av kolesterol. När man obducerade patienter som avlidit av stroke fann man stora mängder kolesterol i blodkärlen och ansåg sig därför ha ofelbara bevis för att detta var orsaken. I dag skulle vi inte dra samma slutsats utan att undersöka vad som är orsak och verkan.

Kopplingarna mellan kolesterol och sjukdomsrisk är mycket mer . Men: Den mängd kolesterol vi får i oss med kosten är försumbar jämfört med vad kroppen själv producerar, sa läkaren Konrad Bloch när . I Sverige varnade läkaren Haqvin Malmros för att äta ägg. Varför är LDL-kolesterolet farligt? När LDL-kolesterolet kommer till blodet så binds de till olika celler i kroppen som behöver kolesterol.

Men om vi har mer LDL- kolesterol i blodet än vad cellerna behöver kommer de LDL-kolesteroler som inte blir upplockade av celler att krympa och bli . Vi får i oss kolesterol via maten men kroppen kan även bilda det själv, i levern. Jämför med en äggulas innehåll som ligger på 2mg). Mängden blodfetter påverkas mycket av ärftliga anlag men vad du äter och hur mycket du rör på dig är också av betydelse. Högt kolesterol märks sällan av men vissa kan få senknutor eller vit-gula avlagringar kring ögonen, men det är ovanligt.

Riskfaktorer Om du har föräldrar eller syskon som har fått en . Syntetiseras i levern och exporteras sedan ut till kroppens olika organ.