Vad är ströläkt och bärläkt


Används normalt som bärläkt , men kan med fördel även användas som ströläkt. Man placerar alltid ströläkt mellan takpappen och bärläkten. Den distans som ströläkten skapar, är nödvändig för att vatten skall . Ströläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt.

Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2.

Läkt , eller ribb, är en trävara som är tunnare än millimeter och som understiger ett breddmått på millimeter. Läkt används bland annat som mellanliggare på trähus med stående trä (lockläkt). Då man ska lägga takpannor används läkt som underliggare, först läggs . Innan du lägger nya takpannor på ett gammalt hus, bör du först noggrant kontrollera taket. Besiktiga taket både invändigt och utvändigt. Läckage, fukt och mögel kan ställa till stora problem och måste åtgärdas.

Titta särskilt uppe vid nocken samt vid genomföringar i taket. Undertak och befintlig läkt måste också vara hel.

Jag har läst lite om byggbeskrivningar för plåttak och stött på matrialen ströläkt och bärläkt. Men jag har inte sett vad det är för. Fel dimension på läkt , säkerhetsrisk?

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Material: Virke till ströläkt , 25×mm, Virke till bärläkt , 25×mm, Virke till nockbräda, mm tjock, List till ventilerad nock, 12×mm, Förzinkad trådspik, Takpannor,. När strö och bärläkt spikas fast får inga spikar tränga helt igenom undertaket. Om du ska lägga tegelpannor på brant läkt lagras pannorna på detta sätt.

Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Avståndet från nockspetsen till övre bärläkten skall vara ca mm, se bild. Prova att nockpannan täcker översta pannradens spikhål.

Nedersta bärläkt max cc 600 . Här kan du se vad vi har för bärläkt och ströläkt i vårt sortiment. Våra produkter kommer i olika mått, bland annat 25xmm, läkt som lämpar sig för små byggprojekt. Rejälare läktar på 25xoch 25xger ett stabilare och kraftigare undertak. Vårt strö och läkt kommer från märken som Lindab och Moelven.

Det finns två olika sorters läkt du använder när du läktar ditt tak. Den bör ha minst 25xdimension. Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol.

När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är CC, från centrum på den första . Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning. Mjöbäckspannan har en komplett uppsättning pannor och tillbehör för i stort sett varje takkonstruktion.

I tabellen nedan framgår åtgången av. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar arbetet. Planera också en lämplig uppläggnings-. Läggning av strö- och bärläkt för takpannor. Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig . Frågan är då om man verkligen behöver strö- och bärläkt på ett litet tak som detta eller om man kan skruva plåten rakt i taket som består av spikade plankor. Om jag fattar rätt behövs läkt. Du bör nog ha läkt annars få du problem med fukt och det är trist oavsett vad det är för hus. Det krävs att det finns två personer på plats som kan ta emot godset på taket och portionera ut takpannorna i lämpliga mängder inför läggningen. Våra erfarna chaufförer ger råd och anvisningar.

Upplyft på tak beställer du i samband med att du köper takmaterialet . Täckning vid taklutningar över 20° kan utföras med ofalsat och falsat taktegel. Mindre taklutning än 20° är endast tillåten efter överenskommelse med tillverkaren – gäller i varje enskilt fall. Frostgaranti och CE-märkning. Ovanpå pappen ligger två lager med läkt – ett för att lufta undertaket och ett för att bära upp tegelpannorna. Man ska alltid byta ut läkt och papp när man ändå kostar på sig att byta pannor.

När båda sidor av taket är täckta med papp klistras en våd underlagspapp över nocken. Metoden kan användas både för Plannja takpannor och profilerad plåt, men normalt rekommenderas metoderna B eller C för profilerad plåt. Vid nytäckning med profilerad plåt skall en ny bärläkt läggas rakt ovanför varje befintlig bärläkt.

Som ströläkt används Plannja . Har du sett några läckage, ens? Du är spritt språngande galen om du lägger om en helt jämrans undertak för att några takpannor ligger snett. Vad tror du det är för mening med ett undertak om det måste läggas om så fort övertaket inte är perfekt? Rätta till de snea pannorna och byt den läkt som verkligen är .