Vad händer om man har för lågt kolesterol


Det finns inget som helst belägg för att lågt kolesterol skulle vara farligt. Vi har försökt ta reda på vad det beror på och den största andelen förklaras av lägre kolesterolvärden, säger Annika Rosengren. Men Becel har gång på gång sysslat med smygreklam i redaktionellt material tidigare. Idag vet vi allt mer om vad kolesterolet i ditt blod säger om din hälsa.

Och det vi ser förvånar vissa. Men naturligt fett har aldrig kunnat visas öka din risk för .

Här kan du läsa vad det innebär med ett lågt kolesterolvärde. Att det kan vara skadligt att ha ett högt kolesterolvärde vet du säkert, men vet du vad kolesterol är och vad innebär egentligen ett lågt. Speciellt halten av det skadliga LDL-kolesterolet har betydelse för om man kommer att drabbas av åderförkalkning, medan HDL-kolesterolet har en skyddande effekt. Man märker inte att man har för hög halt av kolesterol i blodet.

Vad händer vid för höga halter av kolesterol i blodet? Men den nya studien visar alltså inget samband mellan höga nivåer av kolesterol och risken att drabbas av demens. Tidigare har två finska studier och data från djurexperiment tytt på ett sådant samband.

Den tanke som dök upp var då att eventuellt kunna påverka risken för demens med blodfettssänkande . Vad är sant egentligen – ÄR högt kolesterol verkligen farligt?

Det är bara att konstatera – det finns de som inte tror på faran med kolesterolet. Fast i dagsläget har de det rätt tungt, kan man säga. För det finns så klara studier som visar att om man sänker kolesterolet så är det bra för hjärtat, säger Mats . Hälsoundersökning låg jag i underkant, men inte under gränsvärdet så att säga. LDL – ( riktvärdet för min ålder är – 7). HDL var normalt, (riktvärde – 7).

Man har konstaterat ett mönster i studierna av överdrifter vad gäller nytta med statiner och underskattning av skada. Jag har höga blodfetter som jag medicinerar mot och har fått det dåliga kolesterolet på normal nivå. Men det goda är för lågt och det är ju lika farligt.

Det finns olika slags kolesterol , det goda (HDL) som ska vara högt och det dåliga (LDL) som ska vara lågt. För att få upp det goda HDL som transporterar . Andelen triglycerider och fettsyror är relativt hög och har därför mycket låg densitet i vatten – därav namnet VLDL (Very low Density Lipoprotein). I själva verket är det VLDL man mäter för att få ett värde på triglyceriderna i blodet.

I takt med att VLDL lämnar av fettsyror till celler för förbränning eller kolesterol till alla de celler . Mängden av blodfetter påverkas av ärftliga anlag, men vad du äter och hur mycket du rör på dig har också betydelse. Om du har diabetes har du ofta så kallad dyslipidemi, som innebär att du har höga halter triglycerider och låga halter av det nyttiga HDL-kolesterolet. Ibland har du även höga halter av vissa varianter av . Några få har , som studiet från Yale funnit att ett lågt kolesterol är en riskfaktor, några få att ett högt är en riskfaktor, men i mindre grad än hos yngre, men som nämnt, flertalet har visat att det inte är en riskfaktor.

Det var vad jag fann genom att söka på PubMed´s databas, som omfattar miljoner av medicinska . Men är det ändringarna av HDL och LDL-kolesterolet som är nyttigt eller är det viktminskningen? Kortisol är ett hormon som även kallas för stresshormon som produceras från kolesterol i binjurarna, belägna på toppen av varje njure. Mängden blodfetter påverkas mycket av ärftliga anlag men vad du äter och hur mycket du rör på dig är också av betydelse. Livsmedel som kommer från växtriket är fritt från kolesterol och har dessutom oftast låga halter mättat fett vilket gör den bra mat för den som vill hålla nere kolesterolet.

Det finns två typer av dessa kulor som är viktiga: det så kallade onda LDL- kolesterolet och goda HDL-kolesterolet. Man bör eftersträva att ha så låga LDL- kolesterolvärden som möjligt samt så höga HDL-kolesterolvärden som möjligt. Kolesterol transporteras runt i blodet som små blodfettkulor. Björn_hammarskjöld Bara se vad som händer om man tar ett kolesterolprov. De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast.

Vanligen har patienterna en kombination av lågt HDL, höga triglycerider och ibland högt kolesterol och i förlängningen hjärt-kärlsjukdomar. Diabetespatienter har ofta dyslipidemi. Läkemedelsverket har därför lyft upp typ 2-diabetes till samma risknivå som genomgången hjärtinfarkt.

I Sverige räknar man med att det finns . LDL har ett relativt lågt innehåll av protein och triglycerider, men ett högt innehåll av kolesterol och en tendens att avge kolesterol till kärlväggen. Alla kroppens celler har receptorer för LDL. Dessa tar emot kolesterolet och använder det där det be- hövs. Om det finns mer kolesterol i blodet än vad. Livsstilsförändringar är a och o, säger KS-läkaren Mats Halldin, som här förklarar vad man kan göra utan mediciner.

LÄS OCKSÅ: Högt blodtryck – 12. Därför ska man sträva efter så låga LDL-halter som möjligt – men desto högre nivåer av HDL, som motverkar inlagring.