Väggelement cellplast


Isolering med cellplast blir allt vanligare och används bland annat i tak i industribyggnader och i prefabricerade väggelement. Detta trots att cellplast både bidrar till ett snabbt brandförlopp och kan innebära fara för räddningspersonalen. Fördelarna med cellplast är att den är både . Isolering i konstruktioner typ platta på mark, källargolv, pålade konstruktioner.

Kompensationsgrundläggning och utfyllnad vid dåliga . Energisnåla hus kan vara tickande brandbomb.

Mer och mer isolering stoppas in i våra hus för att de ska bli energisnåla och därmed klimatsmarta. Men om isoleringen är cellplast går det ut över brandskyddet. När en eldsvåda får fäste i isoleringen brinner huset som en fackla. Det säger Ville Bexander, . Block av olika kvalitet ger olika isoleringsvärden och lämpar sig därmed för skilda ändamål.

Vissa kvaliteter är exempelvis anpassade för isolering av grunder, medan andra är anpassade till väggar eller tak. Används främst i tak, utan krav på större belastning. Produktgrupper av cellplast.

Den traditionella vita är den mest välkända.

EPS Grafit används speciellt i väggelement och andra ställen där god isolering önskas och där utrymmet är begränsat . Utöver den vita erbjuder vi också specialgrupper av EPS. Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS- cellplast i olika former. I detta material tar vi fram isolerande lösningar för byggbranschen, skräddarsydda förpackningar och flexibla produkter för industrin. Våra produkter utvecklas i nära samarbete med kunder och slutanvändare, vilket ger hög användarvänlighet . Gnistor antände oskyddad cellplast – isolering (EPS) i väggen. Cellplast – en tickande bomb.

Två byggnadsarbetare försökte släcka med handbrandsläckare, men branden spred sig längs väggen tre våningar upp och fick fäste i formträ och byggnadsställningar. Byggnadsarbetarna som försökte släcka . Vi är ett lokalt familjeföretag som finns i mellersta Hallan med huvudkontor i Varberg. Idag erbjuder vi allt för bygget till byggare, lantbrukare, företag och konsumenter. Allt ifrån grun väggar, infästning till takstolar, väggelement , inredning, kök och . Användningsområde Grund Grunden är en viktig del i ett hus.

Plattan närmast grunden ska förhindra att markfukten sugs upp i betongplattan. På K-rauta hittar du ett stort utbud av cellplast , ett effektivt isoleringsmaterial. Vi erbjuder cellplast från Isola-Platon, Jackon och Thermisol. Gripen Betongelement AB tillverkar alla typer av väggelement , t ex yttervägg, innervägg, lägenhetsskiljare, våtrumsvägg och sockelelement. Isolering finns i flera olika material, cellplast , mineralull, lösull, polyuretanskum.

Upptäckten gjorde att vi började göra enkla väggelement i form av två brädväggar mot varandra.

En hel del av dem måste hanteras av fackmän, varför amatören i princip är hänvisad till mineralullsprodukter och cellplast isolering. Stenullsisolering och högvärdig isolering (PIR) finns som tillval. På byggarbetsplatsen kompletteras halvsandwichväggen med ett ytterskikt av tegel, skivmaterial eller puts. Vi rekommenderar att cellplastisoleringen kompletteras med en stenullsskiva innan .