Väggelement plåt


PAROC element är obrännbara sandwichelement med ytskikt av stålplåt och en kärna av PAROC structural stenull. Använd PAROC sandwichelement för ytterväggar, innerväggar och innertak. Har sett att många industribyggnader byggs med stålstomme som sedan kläs med isolerade plåtelement typ THERMISOL-elementen, Corus Sandwich fasadpaneler, Plannja Panel mfl.

Har inte sett detta på privata byggen och undrar varför? Pe på panelens invändiga sida, för invändiga miljöer som motsvarar miljöklass C3.

INOX, yttre alt inre plåt i rostfritt stål i rostfri stålkvalitet EN 1. Kontakta din representant på . Byggprodukter inom Väggelement , yttervägg,, innervägg,, mellanvägg, mellanvägg, och element. Isolerade hallar med sandwichelement. De nya, hårdare kraven från Boverket har gjort att kraven på isoleringen i våra hallar har skärpts. Vi möter detta genom att i möjligaste mån använda sandwichelement på väggarna samt direkttak med plåt eller papp som ytskikt på taken. Komponenterna kan sedan monteras ihop till färdiga väggelement på byggarbetsplatsen eller i dess närhet.

Läs om fästdon för stål och plåt i kapitel 7: Infästning av plåt i olika underlag: Profilerad plåt respektive Infästning av profilerad byggplåt.

Tillverkning av väggelement med lättbyggnadsteknik. Kärna av cellpolystyren (EPS) i S-kvalitet (svårantändlig). Förzinkade inre och yttre ytor, färgbelagd ståltunnplåt, tjocklek mpolyester-, PVDF-, Prelaq Nova-, PUR- eller livsmedelslaminatbeläggning. Rostfri plåt kan också användas. Låg skuggräffling ger liv åt den annars släta och lättskötta ytan.

Vårt sätt att arbeta standardiserat med egen produktion av våra viktigaste byggelement, gör att vi kan leverera skräddarsydda, ekonomiska helhetslösningar med oväntat många möjligheter till kundanpassningar. Vi lämnar inget åt slumpen när det gäller kvaliteten på byggelementen i vårt byggsystem. Väggelement ger att bra skydd i miljöer med mycket trafik och rörelse, och många tycker dessutom att det ser snyggt ut och ger en mer harmonisk byggnad. Beställ plåt till rätt pris, alltid måttanpassat. Vi har års erfarenhet av att tillverka vägg- och takplåt.

Vi hjälper gärna till med valet av profil och färgsättning, så att du får en byggnad som är både ekonomisk, estetisk och funktionell. BALEXTHERM-MW – en option med tätning som fabriksappliceras pa fogar inifran eller in- och utvändigt NYHET! Karta och vägbeskrivning.

Vi utför både ny-, om- och tillbyggnadsarbeten samt uppförande av hallbyggnader i stål och plåt huvudsakligen i Öste. Jag har som några av er vet gjutit en platta på ca 105kvm. Det är för er som inte vet, färdiga väggelement med plåt på in och ut sida med 150mm isolering imellan.

Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Om väggelementen ska monteras stående är det viktigt att du utöver själva ytan också tar med tilläggspriset stående i .