Värdskapets grunder


Personen framför mig är i första hand människa, i andra hand gäst och i tredje hand kund. Vänta önska efterlängta värdefull. Värdskap är äkta, kommer från hjärtat, för att . Som kunder, klienter, patienter, besökare, studenter eller vad vil väljer att kalla de vi finns till för. Som en hel och harmonisk människa i mötet med andra. Och bygger på sex grunder.

Tjänande: Vid möte med gäster ska medarbetare ge av sig själv, sin tid och sin uppmärksamhet. Det är viktigt att kunna tyda gästens behov av information. På så sätt känner gästen sig välkommen och trygg.

Helhet: Verksamheten, medarbetarna och produkterna är alla delar av gästens . Det insamlade materialet från deltagande observationerna sammanfattas i kapitel fyra. Kapitel fem består av sammanställning av intervjuerna. I kapitel sex kopplas kapitel tre till fem ihop för en analys. I slutdiskussionen som är kapitel . Lokalbefolkningen ska förstå värdskapets grunder. Vid mötet i Falun samlades SITE tillsammans med Högskolan Dalarna, Vuxenskolan och Lärcenter i Malung- Sälen för att titta på förutsättningarna för ett ”brett” utbud av utbildning.

Dalacampus ställer Barbro ”Babs” Lindman till förfogande för att på halvtid . Ansvaret – inför sig själv och församlingen . Katarina avslutade föreläsningen med att förklara värdskapets grunder. För att kunna utöva och bjuda på värdskap måste varje ledare och medarbetare, verksamhet och plats genomlysas av värdskapets grunder. På plats fanns personer som arbetar med turism, representanter för Skillingaryds Intresseförening med flera.

Text: Per Bunnstad Foto: Thomas Ljungberg. Jan har bland annat blivit vald till svensk Turisms Opinionsbildare. Den välkomnande faktorn. Från service till värdskap.

Detta har också mynnat ut i behovet att ta fram en gemensam värdegrund med koppling till vår vision och . Det är attityder och värderingar som visar sig i våra ord och handlingar i mötet med människor. Att få människor att känna sig välkomna är en stor konst. Det går att känna igen värdskap. Välkommen” är inte bara ett or utan i högsta grad även en känsla som säger att du är väntad. En värdskapare är ingen robot, utan någon som är sig själv i mötet med andra, vilket har ganska få likheter med vanlig service.

Vilken är din inställning och målsättning? Förkunskaper är workshop i värdskap samt den digitala utbildningen. Entreprenöriell pedagogik i skolan. Drivkrafter för elevers lärande. Boken diskuterar entreprenöriell pedagogik ur olika perspektiv.

Competensum hälsar välkomna och berättar om värdskapets grunder. Mattias Lundblad och Andreas Jarud presenterar Kraftsamling Ängelholm. Torkild Sköld – En av Sveriges bästa föreläsare inom personligt ledarskap.