Varför är värdskap viktigt


Hur viktigt är det för dig att du känner dig välkommen i mötet med någon annan? Jag sitter och tittar länge på frågan. Vill du börja arbeta med värdskap i din verksamhet eller på en plats?

Ett gott värdskap bygger attraktionskraft och lönsamhet. Alla verksamheter och platser där mänskliga möten är viktiga , har nytta och glädje av att sätta fokus på värdskapet. Ett välkomnande förhållningssätt innebär att man kan realisera den fulla potentialen i människor och verksamheter.

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Som ett verktyg för att skapa lust, insikt och vilja att bidra eller som ett mål att sikta mot – det goda värdskapet. Syftet är att väcka tankar, skapa insikt och förståelse för på vilka sätt som värdskap är relevant, intressant och användbart i er egen verksamhet.

Varför är värdskap viktigt och på vilket sätt är det värdeskapande? VÄRDSKAP STEG väcker engagemang, skapar delaktighet och en gemensam syn på värdskap som en . Som värd är det mer en fråga om att skapa förutsättningar för att andra att ta ansvar för att nå målen. Omtänksamhet är värdskapets hjärta.

Värden är en förlösare av den energin.

En empatisk, omtänk- sam människa har lätt för att vara en god värd. För henne ter det sig naturligt att ta hand om andra, att se till någons bästa. Hon strävar efter att ha omtanke om såväl människor som resurser och sin egen och andras tid. Det är viktigt att släppa fram det mänskliga i. I och med att begreppet är så nytt så kan man fråga sig om hur värdskap ska definieras? De anser även att värdskapet är en inställningsfråga så det är upp till var och en att bjuda på ett gott värdskap.

Samtliga är positiva till en värdskapscertifiering, dock är inte alla överens om hur . Inspiratören Jan Gunnarsson föreläste i tisdags i Stadshotellets stora sal inför ett 40-tal företagare, de flesta kvinnor. Hans Heikki, Sparbanken Nor då han hälsade välkommen till kvällsseminariet Det goda värdskapet , som arrangerades av Samtal för Framtiden den maj i Gällivare. Drygt etthundra personer hade kommit för att lyssna på. Katarina Bergström som målande beskrev både. Men hur skapar man wow-känslan och hur gör man det lätt att vara gäst?

Det viktiga är allas värdskap , säger Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef i Falköping. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. Denna uppsats vill ge ett bidrag till en förståelse av vad som formar ett värdskap som präglas av närvaro, autenticitet och öppenhet och vad som krävs för att låta sig beröras i mötet.

Det digitala värdskapet innebär en centralisering av funktioner, medan det personliga, autentiska värdskapet snarare blir hyperlokalt. En ny funktion som behövs kan kallas upplevelsecoacher.

Deras fysiska placering är mindre viktig , men deras tillgänglighet i olika kanaler väsentlig. Hon anser att besöksnäringen har en viktig uppgift i att dels se till att mötesdeltagarna får en fin upplevelse, samtidigt som de ska marknadsföra och sätta Karlstad på kartan. När ett möte väl är här gäller det att vi bjuder på det bästa värdskapet för att locka mötesdeltagarna tillbaka till vår fina stad. Tänk dig en värld där alla människor – vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare, känner sig väntade och välkomna, en värld där våra möten präglas av värdighet, respekt och medkänsla.

Konsten att få människor att känna sig . Låt oss i Falkenberg bli kända för vårt unika värdskap och vår fantastiska service. Varje kund är unik och vill bemött utifrån sina behov och förutsättningar. I detta seminarium får du ta del av olika kundtyper och deras behov . Det ska vara roligt att komma till Fyrishov och vi blir väldigt glada när ni kommer.

Alla vi möter är lika viktiga oavsett om du gör en större bokning eller om du behöver ett plåster. Vi arbetar mycket med att på ett .