Vattenutkastare går ej att stänga


Har en vattenutkastare (se bilder) på huset som inte längre går att stänga av. Kranen går att vrida hur mycket som helst men den stänger inte av. Vattenutkastare går ej att stänga – Rörmokare i huset! Сохраненная копия Перевести эту страницу авг.

Nyckeln är inte individuell för varje vattenutkastare men den kan vara olika för. Upptäckte ikväll att vattenutkastaren på baksidan inte går att stänga av helt utan vattnet rinner hela tiden.

Enligt ÄH-pärmen så ska man kunna stänga av vattnet helt innefrån, men var? Eller finns det nån annan lösning? Annars kan kranen inte rinna tom och den fryser sönder iallafall. En klassiker som jag råkade ut för för några vintrar sedan. Jag har vattenutkastare som ska tömma sista biten av röret innanför väggen (själva ventilen sitter i böjen längst till höger på bilden, en stång går inuti röret från kranvredet till ventilen) . En vattenutkastare är en vattenkran avsedd för montering utomhus på en vägg.

Den har en väggenomföring som är fryssäker genom att vattentillförseln stängs av på insidan av väggen istället för ute vid kranen. Om vattenutkastaren behöver kapas, skruva bort kran- överdelen, se (6) och ta ur spindeln.

Kapa först ytter- röret. Ta bort käglan och skjut in styrningen så att den inte kapas bort och kapa sedan spindeln lika mycket. Putsa av alla grader på ytterrörets ände efter kapning. Sätt tillbaka käglan i . Min vattenutkastare som sitter ute på väggen har börjat kasta vatten för fullt nu när det blivit runt nollan och det går inte att vrida åt kranen så det slutar.

I änden på stången sitter din kägla undersök skicket och byt vid tveksamhet. Jerker , som rörmokaren heter, sa att man alltid kan vända sig till Räddningstjänsten om ett rör springer läck eller om ens vattenutkastare går sönder. Inget ovanligt att det läcker lite , på grund av man har en tendens till dra till för hårt när man stänger , packningen deformeras , dom där är standard , kan du kolla fabrikat på den så går det att . Dagens vattenutkastare är normalt självdränerande, vilket innebär att den delen som sitter på utsidan av väggen alltid är fri från vatten så den inte kan frysa sönder. Om du behöver kapa av en bit rör måste du kapa lika mycket på båda rören, annars blir det problem med att öppna och stänga för vattnet.

Det riktiga problemet började för någon vecka sedan när vi helt plötsligt inte kunde vrida på kranen. Den blir helt stenhårt låst. Men vi fick den till att fungera igen efter någon dag. Och nu idag så fastnade den i på-läge och går inte att stänga av. Alltså fick vi stänga av vattnet till hela huset, för annars står ju . Läckande vattenutkastare.

Hur som helst, en annan sak som jag tycker är konstig är att stänger jag kranen på utsida så stoppar läckaget!

Minns inte hur det sitter ihop på utsidan, men kanske går det att bara korta röret lite, montera ny skärring på insidan, samt korta manöverstången invändigt lika . INSTALLATIONSGUIDE för montering av. Stäng alltid av vattnet innan du startar installationen. Ventilhuset, samt alla skarvar och kopplingar ska vara synliga så att eventuellt läckage. Fel temperatur vid spärr-. Temperaturspärren är gränsen (så långt det går att felinställd i förhållande vrida temperaturratten utan till temperaturen på att trycka på spärrknappen).

Blandaren lämnar enbart. När jag kom ut till utekranen visade sig att den var på ! Det går inte att stänga av vattnet där ute på kranen oavsett hur man vrider är det fullt ös hela tiden. Eftersom den har funkat u. Hej Har läckande vattenutkastare Gustavsberg. Ett av skälen till att man. Numera finns självtömmande kranar och.

Vill du inifrån huset kunna stänga av vattnet till utomhuskranen kan du montera en kran omedelbart efter T- rörkopplingen. Går inte att stänga av vattnet på vattenutkastare så jag undrar vad kostar bytet av vattenutkastare mvh Julio. LM Mattssons utkastare stänger av vattnet på insidan av väggen, så det finns inget som kan frysa. Montera gärna en kran vid anslutningen så det går att stänga av den utgående ledningen. Svensktillverkad utomhuskran med typgodkänd backventil.

Självdränerande fryssäker även om slang är ansluten. Utomhuskranen är försedd med självdränerande överstycke. Varje gång vattnet stängs av dräneras det vatten ut som finns i utomhuskranens rör, vilket gör att den inte fryser .