Ventilerad takfot


Takfoten kan vara en svag punkt i träbyggnader. Takfotskonstruktioner har ofta luftintag för ventilation av vindar, men de konventionella luftspalterna möjliggör. Med tät takfot kan vid behov ventilationen ske via taket.

Ett exempel på utförande av ventilerat tak ges i Bild 2. Här kan du hitta takritningar i CAD och beskrivningar gällande olika delar av ditt tak.

Vilken lösning på taket man väljer kan bero på olika faktorer bl. Här i menyn presenterar vi olika taklösningar med ritningar och . Jag har inte ventilerad takfot. Kan detta vara nåt för mig och hur tätt ska dom monteras? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку –”I ett väl isolerat tak utan tillförsel av fukt, är ventilationen snarare till nackdel än fördel.

Ett oventilerat tak där inte tillförs någon fukt är torrare än ett ventilerat. Undersökningarna visar också att i de fall ventilationen verkligen behövs för att . Både branta tak och tak med mindre lutning brukar förses med luft- spalt.

Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva ventileras. Ofta sker ventilationen genom ventila- tionsöppningar såväl vid takfot och taknock som i gavlarna. Be- hovet av sådan luftning kan emellertid diskuteras . Det är vanligt att radhusvindar ventileras via takfoten, alltså i anslutningen mellan ytterväggen och yttertaket. Både utformningen på takfoten och storleken på luftspalten varierar mellan olika radhus. Vid brand i ett vindsutrymme kan brandgaser och sticklågor pressas ut genom en öppen takfot och sedan . Tenmat ventilerade takfotsstopp är en flexibel produkt som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen för brandskydd av takfot.

De ventilerade brandstoppen . Vindavledare av wellpapp att använda som vindskydd vid ventilerad takfot. Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat. Nya rapporter visar att av alla svenska kallvindar har mögelpåväxt. Risken är störst vid kalla områden där den relativa luftfuktigheten blir som högst, till exempel vid ett nordligt hörn, långt ner mot en ventilerad takfot. Oavsett om man har brandskiljande väggar som uppförts genom vindar och ända ut till yttertak rekommenderas att takfot som regel utförs helt tät.

Brandtätt och ventilerat utförande av takfot. Detta beroende på att man ofta ser att existerande brandskiljeväggar på vindar har stora svagheter i anslutning till yttertak och takfot. Nja, Under vissa perioder, det vill säga tidig höst samt vårvinter kan denna typen av ventilerad avfuktning fungera.

Dock så finns ett stort problem i att det under vintern inte ges så mycket solsken att vinden hinner torka ut.

Under cirka fyra månader är det i stora delar av Sverige så mulet och fuktigt att allt byggnads- material . Om ett radhus har en ventilerad takfot , det vill säga en ventilationsöppning till vinden i anslutningen mellan yttertaket och ytterväggarna, är det möjligt för en brand att ta sig upp på vinden via takfoten, och därigenom helt kringgå avskiljningen i vindsbjälklaget. Därefter kan branden snabbt sprida sig i hela radhuslängans . Ventilerad takfot med inklädd tass. Brister som uppmärksammats i flera radhus är ventilerad takfot , bristfälliga brandcellsavskiljande väggar på vinden samt lätta konstruktioner i vindsbjälklag och takstolar. Minster på underlag av råspont och underlagspapp.

Dessa brister innebär att en brand kan spridas via takfoten upp till vinden och därefter till andra lägenheter, betydligt snabbare än det krav som finns på 60 . I radhuslängorna har stickprovskontroller utförts. Vid besöken har vindens konstruktion bedömts utifrån fem kriterier;. För att förhindra brandspridning kan takfoten tätas minst en meter eller två takstolar i bredd (m vid c 6mm) på vardera sida av den avskiljande väggen.

Tätningen kan göras med gipsskiva eller någon annan typ av obrännbar skiva eller massa. Det bör dock påpekas att ventilationen på vinden .