Vilket folk hotade de grekiska stadsstaterna


Men när de hotades av yttre fiender, som i samband med perserkrigen, höll de vanligtvis ihop. Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. Kr erövrades Kreta av ett folk från det grekiska fastlandet. Inkräktarna tillhörde den . Antikens poliser blev centrum för handeln kring. Grekland var uppbyggt av en stor mängd olika stadsstater där staden och det närmast omgivande området fungerade som ett självständigt kungarike.

Kultur och identitet var trots det. Det var så gott som bara när en yttre fiende hotade som de höll ihop. Veta vilka två perioder som ingår i Antiken. Den blomstrande ekonomin ledde till krav på inflytande från befolkningen i Grekland. Kungar, tyranner och aristokrater störtades av städernas medborgare.

Utvecklingen kulminerade i Aten där en politisk reform gav alla medborgare rätt att rösta i viktiga frågor. Borgklippan – Akropolis. Befolkningen i Grekland ökade och svält hotade. Vilka var de viktigaste stadsstaterna ? Hur var det att leva i Athen?

Hur hade Athens kvinnorna det? Не найдено: hotade Romarna, Grekerna och Sovjets uppgång och fall – Skolarbete skolarbete. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Grekerna. Men Grekland var aldrig ett enat rike under den här tiden, utan bestod av flera mindre stadsstater. Norrifrån hotade en ny stormakt, Makedonien.

Grekerna tyckte själva att dom tillhörde ett folk , vilket är en skillnad mot de andra stormakterna som jag undersökt. Precis som fenicierna färdades grekerna över hela Medelhavet och upprättade kontakt med andra folk. De grekiska stadsstaterna styrdes på många olika sätt, men det fanns ett gemensamt, grundläggande drag som gjorde stadsstaten speciell: tanken om medborgarskap.

Vad splittrade och enade det grekiska folket? Landet är sönderskuret av berg och saknar en central högslätt. Varje stadsstat slog vakt om sin självständighet och kunde därför aldrig ena sig.

Trots att de var splittrade så var de ett folk. Men de grekiska stadsstaterna var åtminstone eniga i ett hänseende – perserna hotade deras självstyre. Det som höll ihop alla var . Perserriket som sträckte sig från.

Den klassiska grekiska religionen vilken i hög grad präglades av antropomorfism ( människoliknande gudar) ersattes nu av orientaliska mysteriereligioner. Religionens mål blev att ge . Europa – enligt en fenicisk saga en prinsessa som rövas bort av en tjur. Iliaden – ett diktverk som beskriver kriget mellan Troja och Mykene. Fenicier – ett folk som bodde i nuvarande Libanon.

Seglade och uppfann det. Olympiad – Idrottstävling där alla de grekiska stadsstaterna deltog. Klippan med borgen kallade grekerna akrópolis. Ordet pólis betyder gemenskap eller samhälle och från detta ord har vi fått.

Men tyrannernas ledning hotades hela tiden av aristokratin som desperat ville återta makten – inte sällan med hjälp av deras allierade Sparta. Grekerna blev ett resultat av de första högkulturerna i Europa, Kreta. Men Kreta erövras av mykenska folkgruppen de attackeras sedan av joner och dorer, resulterar i krig men kriget mognar ner sig oh de slukar som ett nytt folk = Grekerna. Grekerna var splittrade i stadsstater , men hade ändå en del gemensamt.

Man kände sig som ett folk genom att man pratde samma språk, hade samma religion, olympiska spelen och samma skriftspråk. Detta gjorde att man ofta till viss del lade oenigheter vid sidan om yttre hot såsom perserna hotade. Du kan också skapa ditt eget quiz.

Det kommer ifrån det grekiska order barr-barr. Det var en vandrade mur av soldater(en sorts strids teknik). Vilket folk hotade de Grekiska stadsstaterna ? Det gick bra för grekernas nya stadsstater.

Maten räckte till alla och många barn överlevde. Tillslut fanns det grekiska stadsstater över nästan hela medelhavsvärlden. Det hade hotat grekland , vilket lett till olika krig, och hotade även Rom genom sin storlek. Ett annat ord som används frekvent om dessa folk är ”teutoner”, ett ord nära besläktat med galliskans tuatha, fornskandinaviskans thiod (som i Svitiod) eller.

De viktigaste stadsstaterna var Aten, Sparta och Korint.