Vindavledare takfot


Vindavledare av wellpapp att använda som vindskydd vid ventilerad takfot. Den fungerar tillsammans med isolerskivor och lösull i ett öppet vindsbjälklag. Används som vindskydd vid ventilerad takfot. Försedd med fästflikar och distanser av EPS som bildar mm luftspalt.

Underram och hammarband: mm konstruktionsvirke.

Skivan tätspikas mot takstolar och hammarband. Den ska sluta minst 1mm över isoleringens översida och vara . Leverantör: Saint-Gobain Isover AB. Det är lite fel o kalla det för wellpapp för det är wellpapp som är vaxad eller behandlad på liknande sätt. Fördelen med Parocs vindavledare är att det går . Hur ventilera så kallat tält-tak? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку T-Emballages vindavledare är en wellprodukt som säkrar ventila- tionen mellan takfot och vindsutrymmen.

De tre skikten är sammanfogade med ett vattenbeständigt lim.

Börja med att montera vindavledaren. Scaplex är en akryldispersion . ISOVER har två olika system för vindavledning: Lufta och. T-Emballage vindavledare är en wellprodukt som säkrar ventilationen mellan takfot och vindsutrymmen. Mellanskiktet “flutingen” är impregnerat. K) Paroc vindavledare utförd i flexibel vaxbehandlad wellpapp är en modell av luftspaltskiva vi använder.

Montagebrickor av plast (1stycken) ingår i förpackningen. Lägg nästa lager skivor, lägg olika riktningar så skarvarna hamnar i otakt. Skiva i polymerbehandlad fuktskyddad wellpapp, försedd med bigningsanvis- ningar.

Limma endast en skiva på vindsluckans ovansida för att isolera där. Ett tips är att använda lösull ute vid vindavledare och takfot för att få det helt tätt och komma från den noggranna tillskärningen av skivorna. Ventilation på vinden – Ingen luftspalt vid takfoten.

Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat. Nya rapporter visar att av alla svenska kallvindar har mögelpåväxt. Risken är störst vid kalla områden där den relativa luftfuktigheten blir som högst, till exempel vid ett nordligt hörn, långt ner mot en ventilerad takfot. Vindavledningen måste sluta tätt mot takstolar och ytterväggar.

Detta gäller för både InsulSafe och konventionell isolering.

Luftspaltbildande skivor av fuktskyddad wellpapp, för takfotsmontage. Vid förhöjt väggliv måste snedställd vindavledarskiva. För att få en jämn genomströmning är.

Avståndet från den nya isoleringen till vindavledarens överkant ska vara minst 1mm. Vinden måste ges fullgod ventilation så att varm luft inifrån kan ledas bort. Det finns specialprodukter för undertaksventilation – din byggmaterialhandlare ger råd och tips. Byggtekniska lösningar för takfot och infästning av fönster i yttervägg.

Avsedd att monteras vid tilläggsisolering.