Vindpapp eller asfaboard


Håller på och brädsfodrar mitt hus. Och nu undarar jag vad det är för skillnad att använda asfaboard eller vindpapp. Asfaboarden är ju dyrare, men.

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Vindpapp AC 350. Vindpappen sätts upp strax innanför fasadbeklädnaden på en yttervägg. Strax innan den utvändiga fasadbeklädnaden är isoleringsmaterialet täckt med ett diffusionsöppet vindskyd till exempel papp eller folie.

Gillar inte tanken på plast, det verkar fel. Hittills sitter det rejält med mineralull, och asfaboard samt ytterpanel). Kan man använda vanlig svart vindpapp istället?

Eller finns det något annat alternativ? Byggplast istället för vindpapp ? Diffusionstätt – inte rätt! Så här gör du för att tilläggsisolera en vägg! I stället brukar man sätta vindpapp , vindplast eller asfaboard direkt utanför isoleringen. Råsponten skyddar också isoleringen om man vill göra göra om panelen senare.

Utan den måste man alltid veta precis var reglarna sitter när man ska spika på ny panel. I råsponten kan man spika . Men det är inte den bästa lösningen att sätta vindskyddet utanpå isoleringen när man tilläggsisolerar med ISOVER Fasadskiva eller ISOVER Easy Fasadskiva. Cellulosafiberisolering mellan reglar. Isoleringen måste ha tillräckligt hög densitet för att framtida sättningar skall undvikas. Lufttätning t ex med vindpapp.

Pappen har samma uppgift som plastfolien, se ovan. Pappen måste ha tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd. Invändig skiva t ex hård board eller gipsskiva . För att svara på din fråga: Vindpapp tål fukt och en viss mängd vatten, ja, men det är viktigt att det finns en luftspalt mellan vindpappen och panelen så att denna fukt kan luftas bort.

Ja det är inte så dumt som det låter. Täta och väderskydda gipsen under byggtiden genom att spackla alla skruvskallar och skarvar med klisterasfalt. Som vindspärr på utsida fasad brukar man sätta vindpapp , vindduk, asfaboard eller utegips. Jag valde utegips Danogips Utvändig Extra 9 . Portöppnare känns ju väldigt bekvämt.

Förberett för isolering. Sätta vindduk, vindpapp , asfaboard eller utegips innan ytterpanelen spikas så är det bara att lägga i isolering inifrån i efterhand. Golvbrunn för slask vore ju trevligt men det kräver ofta en oljeavskiljare. Det borde vara bra att gjuta plattan med ett . Den beskrivningen passar in på gammal vindpapp som sitter i väggarna i äldre hus, där lukten märks mest i garderober där man inte spikat upp masonit och isolerat på.

När man har asfaboard i väggen ska det gå lukt genom hela väggen,isolering,ångspärrskikt och sedan spånskiva samt ytbeklädnad. I den äldre grundläggningen kallad torpargrund användes vanligen överlappande längder av ytved eller spåntade brädor (råspont). Jag blir lite fundersam på om du har en asfaboard bakomden isoleringen du fotade. Blindbotten i krypgrund.

Edit: verkar allt ok bakom så ska du fortfarande ha ett vindskydd mot utsidan, dvs vindpapp eller vindduk eller motsvarande. Därefter luftspalt och sedan det material du väljer att sätta som ytterväggsbeklädnad. Utanför rummet är vinden oisolerad. Vi funderar nu på att isolera den delen.

Frågan är bara hur vi går tillväga? Huset står ouppvärmt på vintern. Vår första plan var att spika lister på takstolarna mot yttertaket (spåntak) och sätta masonit för att få en luftspalt, mm. Därefter vindpapp , isolering och till sist råspont eller panel.

En träskiva är en porös eller hård skiva tillverkad av träfiber eller olika träspån samt faner som pressas tillsammans under högt tryck. Träskivor tillverkas för allehanda tänkbara användningsområde samt även i vattenfast kvalité för utomhusbruk. När du ska bygga ett nytt hus med krypgrund eller vill renovera ett befintligt hus med fuktproblem så finns det några saker att tänka på.

Det man framförallt vill göra är att förhindra trossbotten och golvbjälklaget från att bli angripet av mögel och fukt. Och det tredje man vill åstadkomma är att skapa förutsättningar för en . För att skydda huset kläs ytterdelen med vindpapp eller skivmaterial, valigast skivmaterial är asfaboard. I annat fall kommer vinden att blåsa igenom isoleringen som då inte kommer att göra någon nytta.

Det är viktigt att ytterväggen är vindtätt. På vindpappen eller asfaboard spikas läkt. Gipskärnan innehåller paraffinvax som är vattenavstötande samt att kartongen på Utvändig-X (röd) är vattenavvisande. Fråga: Varför använda gippsskivor på yttervägg i stället för asfaboard eller vindpapp ? Svar: Norgips Utvändig-X har flera egenskaper utöver vindskyddet (jfr med asfaboard och vindpapp ). Trossbotten skall isoleras,använder man brädor mellan reglarna och vindpapp eller använder man asfboard och isolering.

Har samma typ av avstånd under regler ner till mark som du. Skivan bidrar till väggens vindavstyvning ( skivverkan) och den minskar det totala fuktinnehållet i konstruktionen.