Vindpapp eller vindduk


Hej, var på Byggmax och tittade om vindpapp och såg att det även fanns något som heter vindskydd. Det såg ut som någon sorts fiberduk eller något. Plast eller vindpapp – åsikterna går isär. Кеш Перекласти цю сторінку трав. Det är vanlig logik och en följd av att man ursprungligen satte vindpapp mellan stommen och spikregeln i gamla ytterväggar med trästomme.

Men det är inte den bästa lösningen att sätta vindskyddet utanpå isoleringen när man tilläggsisolerar med ISOVER Fasadskiva eller ISOVER Easy Fasadskiva. Den skyddar isoleringen från blåst men är samtidigt öppen för att släppa ut eventuell fukt inifrån geno. Lagervaror inom dagar. Du hittar dessutom tusentals fler beställningsvaror online. Vill du hellre besöka någon av våra byggvaruhus kan du självklart beställa hemkörning eller låna ett släp . Strax innan den utvändiga fasadbeklädnaden är isoleringsmaterialet täckt med ett diffusionsöppet vindskyd till exempel papp eller folie.

Beror på om det finns nån ångspärr eller inte. Fast inte skulle jag lägga nån vindpapp , om det inte fanns nån anledning till det, som att få svårt att få isoleringen att ligga still. Icopal Monarflex pre- senningar eller ställningsskydd.

Om Icopal Windy skall användas som vindskydd i kombination med lösull, är det viktigt att väggkonstruktionen utförs enligt anvisningarna från leverantören av lösullen. Annars finns risk för sättningar i lösullen med försämrad isolering som följd. Cellulosafiberisolering mellan reglar. Isoleringen måste ha tillräckligt hög densitet för att framtida sättningar skall undvikas. Lufttätning t ex med vindpapp.

Pappen har samma uppgift som plastfolien, se ovan. Pappen måste ha tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd. Invändig skiva t ex hård board eller gipsskiva . Precis som namnet antyder skyddar den också mot vind vilket hindrar att isoleringen påverkas negativt. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem. Benämns ofta även sovindskyddsväv, vindväv, vindskyddsduk, vindduk eller vindpapp.

Då är inte heller plastfolie lika nödvändig och många väljer då ett mer genomsläppligt material som ångbroms, det kan vara en vindduk eller vindpapp. Tanken är att få in lite isolering i väggarna men också att få ett utrymmer för installationer. Frågan är nu var vi lägger det vindskydd som pappen utgjorde i den gamla väggen? Lägger vi pappen mot timret eller på insidan av isoleringen ? Kan vi använda oss av lumppapp eller ska vi använda oss av vindduk , typ Mataki eller.

XFM 0eller Tätningsband PAROC. Om väggen innehåller fuktkänsliga material så som trä kan byggplast sättas dit för att skydda materialet mot fukt. Används som vindskydd i ytterväggar.

Extra känsligt blir det under kalla vintermånader då det är varmare inomhus än utomhus. Ett effektivt sätt att undvika fukt i ytterväggarna är att använda byggplast och byggfolie. Med nu till frågan: Bör jag regla under råsponten och lämna en luftspalt eller kan ja lika järna spika råsponten direkt i regelverket? Och en liten extra koll: Det behövs väl ingen. Hade jag byggt det nu, så hade jag dragit på en vanlig vindpapp under panelen också.

Har till viss del även lagt tillbaka spån och lagt en vindduk under. Andas vindpapp eller behöver man inte tänka på det att det ska andas så bra inne i bjälklagen? Mataki Halotex WVindskydd är en systemprodukt som kan användas tillsammans med ångbromsen Mataki Halotex Deller när kraven på vindskyddet är höga vad. Behöver vi lägga något kapillärbrytande skikt på mark, idag san i krypgrunden?

Vidare saknas kantbalkar på grunden och träbjälkar utmed väggarna. Man bör väl ha något mellan plåt och isolering, så jag hade en tanke på vindpapp eller vad det kallas. En besökare pekade på min jätterulle av markduk och tyckte jag skulle sätta sådan mellan plåt och regelverk istället.

Visst är väl markduken bra mycket dyrare än vindpappen, men min . Här kan man välja lös lättklinker (Lecakulor) eller skumglasgrus (Hasopor). Man kan dessutom bygga trossbotten av ett material som inte möglar så lätt, t ex träullscementskivor istället för vanliga brädor. Du bör också lägga ut en vindduk med täta skarvar på trossbotten under isoleringen, så att du inte får .