Vindskyddsskiva


En vattenavvisande och vindskyddande boardskiva. Används vanligtvis som utvändigt vindskydd i ytterväggar. Gyproc Vindskyddsskiva GU är en impregnerad standard vindskyddsskiva med en kärna av gips som är lufttät, diffusionsöppen samt fukt- och vattenavvisande.

Finns att beställa hos Gyproc. Skivan är fukt- och vattenavvisande och har god mögelresistens. Som standard levereras skivan med raka glasfiberklädda långkanter och skurna, raka kortkanter.

Skivan används i ytterväggskonstruktioner där man vill undvika . Extremt tunn vindskyddsskiva – både robust och lättmonterad. Gipsbaserad kompositskiva för användning som vindskyddsskiva. Det gör den mycket enkel att hantera, bearbeta och montera på bygget.

Kontakta butik för pris. Utvändig vindtätning i isolerade regelväggar. Leverantör: Bo Andrén AB. Windstopper mm används som utvändig vindtätning i isolerade .

Bild för Camilla Lissing. Glasroc H Storm, mm vindskyddsskiva. Gyproc ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc erbjuder kompetens och flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens som säkerställer en sund och god inomhusmiljö. I samarbete med våra kunder och . Skivan står emot vind och vatten och har mycket goda fuktegenskaper.

En vindskyddsskiva av gips som erhållit förbättrat skydd mot nederbörd under byggnadstiden. Den används som vindskyddsskiva i konstruktioner där man vill undvika luftströmningar som nedsätter värmeisoleringsförmågan i konstruktionen. Fungerar även som lufttäthetsskikt där man vill undvika genomblåsning av väggen . Skivorna har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarme- rad gips.

Isoplaat vindskyddsskiva. Lämplig för ytterväggskonstruktioner med regelstomme av trä eller stål. Skiva av cement och kallkstensfiller armead med cellulosa- och polypropenfibe, för vindskydd i väggar.

Klicka här för att läsa mer.